PARTNER PORTALU
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: Redakcja
  • 31 sie 2016 08:13

Regulamin konkursu "Meble Plus - Produkt 2017" - po zmianach

Przed zgłoszeniem udziału w konkursie warto przeczytać jego regulamin. Zawarte są w nim nie tylko zasady głosowania i przyznawania nagród, ale również informacje o warunkach zgłoszenia, promocjach, terminach przysyłania materiałów i świadczeniach ze strony organizatora dla laureatów i wyróżnionych.

REGULAMIN KONKURSU

"MEBLE PLUS - PRODUKT 2017"

XV EDYCJA

1. Cel konkursu:
Celem konkursu „Meble Plus – Produkt 2017” jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych. Wyboru dokonują specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi zatem dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów istotną informację o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego.

2. Organizator
Organizatorem konkursu „Meble Plus – Produkt 2017” jest redakcja magazynu „Meble Plus” wydawanego przez Wydawnictwo Publikator w Białymstoku.

3. Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być producenci i wyłączni importerzy mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych, a także polscy przedstawiciele zagranicznych producentów.

4. Przebieg konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 1 września 2016 r. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty
do redakcji miesięcznika „Meble Plus” do 28 listopada 2016 r. Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2017” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w lutym 2017 r. O terminie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni w styczniu 2017 r.

5. Zasady konkursu:
A. Przedmiotem konkursu są produkty zgłoszone w 16 kategoriach:
– Jadalnia
– Salon
– Mebel mieszkaniowy
– Sofa
– Fotel/Krzesło
– Zestaw wypoczynkowy
– Kuchnia
– Sypialnia
– Garderoba
– Mebel dziecięcy i młodzieżowy
– Gabinet i Biuro/przestrzeń publiczna
– Design
– Elementy i półfabrykaty meblowe
– Materiały do uszlachetniania płyt
– Akcesoria meblowe
– Materiały tapicerskie

Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego produktu - po konsultacji ze zgłaszającym produkt Uczestnikiem Konkursu - do innej kategorii konkursowej.

B. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie produkty, które zostały wprowadzone na rynek polski nie wcześniej niż w marcu 2015 r. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona, jednak każde zgłoszenie obliguje uczestnika do uiszczenia opłaty oraz przesłania odrębnej dokumentacji.

C. Zgłoszenie produktu odbywa się poprzez nadesłanie do redakcji magazynu „Meble Plus” w terminie do 28 listopada 2016 r. wypełnionej Karty Rejestracyjnej oraz wypełnionej Karty Produktu wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog itp.) przesłanych drogą elektroniczną lub faksem oraz potwierdzeniem wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie.