PARTNER PORTALU
Fot. Pfleiderer

Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 20 wrz 2017 09:37 (aktualizacja: 20 wrz 2017 14:10)

Strategia Grupy Pfleiderer do 2021 roku

Zarząd Pfleiderer Group ogłosił strategię, która ma zostać zrealizowana do 2021 roku. Zakłada ona m.in. intensyfikację działań w zakresie sprzedaży i marketingu produktów z wartością dodaną, poprawę efektywności operacyjnej, optymalizację struktury kosztów oraz konkurencyjne podejście do zarządzania.

Główne cele i założenia strategii Grupy Pfleiderer zakładają:
- osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- osiągnięcie marży EBITDA na poziomie minimum 16 proc. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- nakłady inwestycyjne na poziomie średniorocznym 70 mln euro (włączając w to 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych),
- utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia – celem jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,
- wskaźnik kapitału własnego na poziomie powyżej 30 proc.,
- wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto (polityka dywidendowa nie została zmieniona).

Dzięki realizacji naszej strategii chcemy stabilnie zwiększać przychody ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. Celem jest również wzrost rentowności na poziomie EBITDA, co powinno oznaczać również wzrost zysków. Organiczny wzrost skali biznesu osiągnąć chcemy z jednej strony dzięki mądrym inwestycjom ukierunkowanym na wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów oraz nowe technologie. Z drugiej strony koncentrować się będziemy na skutecznej realizacji wdrożonego w Grupie Pfleiderer programu poprawy efektywności - mówi Tom K. Schäbinger, CEO Grupy Pfleiderer.

W związku z realizacją programu nabywania akcji własnych, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 21 czerwca 2017 roku, Zarząd Pfleiderer Group określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych spółki. Będą one nabywane w trybie złożenia przez spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia akcji. 

Przyjęta przez Zarząd Pfleiderer Group strategia zakłada intensyfikację działań w zakresie sprzedaży. Grupa będzie koncentrowała się na efektywnej dywersyfikacji struktury klientów na kluczowych rynkach, na których działa, m.in. poprzez wejście w nowe podsegmenty i rozszerzenie swojej działalności w branżach o dużym potencjale.

Grupa w dalszym ciągu rozwijać się będzie w zakresie produktów z wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże i które różnicują Pfleiderera na tle konkurencji. Portfolio produktowe będzie rozszerzane o kolejne dekory i powierzchnie inspirowane nowymi trendami i tworzone w odpowiedzi na potrzeby klientów. W parze z rozwojem oferty zaawansowanych produktów iść będzie najwyższej jakości obsługa klienta.

Grupa Pfleiderer, dzięki rozwojowi sieci oddziałów handlowych, jest obecnie w stanie dostarczać swoje produkty na terenie całej Europy. W zakresie sprzedaży eksportowej Grupa koncentrować się będzie na zaawansowanych rozwiązaniach dla kluczowych klientów na najważniejszych rynkach.

Grupa Pfleiderer wdrożyła program poprawy efektywności, który będzie miał pozytywny wpływ na wyniki operacyjne. Celem jest osiągnięcie do 2018 roku wzrostu efektywnego czasu pracy urządzeń o 4 proc. w stosunku do 2015 roku oraz wzrost produktywności o 5 proc. do 2019 roku w stosunku do roku 2015 na wszystkich liniach CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych. Pfleiderer koncentrować się będzie na optymalizacji kosztów produkcji i minimalizacji przestojów.


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ