Fabryka firmy Meble Wójcik w Elblągu. Fot. Meble Wójcik

Fabryka firmy Meble Wójcik w Elblągu. Fot. Meble Wójcik

  • Autor: mg
  • 21 lut 2018 10:50 (aktualizacja: 21 lut 2018 11:03)

Dynamika produkcji sprzedanej mebli w styczniu 2018 roku

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,6 proc. w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,3 proc. Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano również w segmencie mebli. Wyniósł on 12,2 proc.

Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 8,6 proc. wyższa niż przed rokiem i o 4,1 proc. wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8 proc. niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34)
działach przemysłu. Wśród nich znalazła się także produkcja mebli. W segmencie tym odnotowano wzrost o 12,2 proc.


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ