Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 25 paź 2016 10:05 (aktualizacja: 25 paź 2016 11:15)

Dyskusje o branży drzewno-meblarskiej

Na temat problemów branży drzewno-meblarskiej będą dyskutowali uczestnicy Forum Biznesowego Pogranicza. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, samorządowców, a także przedsiębiorców. Jego pierwsza edycja odbędzie się w Suwałkach w dniach 3-4 listopada br.

Według organizatorów, którymi są władze Suwałk, Forum Biznesowe Pogranicza ma być wydarzeniem cyklicznym, skierowane do lokalnych przedsiębiorców, instytucji samorządowych, jak i do zagranicznych partnerów z Litwy, Białorusi i Rosji. Temat forum został wybrany nieprzypadkowo, bowiem branża drzewno-meblarska należy do wiodących gałęzi przemysłu w regionie północno-wschodnim. W programie Forum, które odbywać się będzie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, znajdą się m.in. panele dyskusyjne poświęcone problemom dotyczącym dostępności surowca oraz kierunków i roli kształcenia zawodowego w rozwoju branży drzewno-meblarskiej w Suwałkach i regionie. Uczestnicy Forum będą również debatowali na temat kierunków rozwoju przemysłu meblarskiego oraz zasad współpracy z wschodnimi partnerami.

Program Forum Biznesowego Pogranicza

I dzień - 3 listopada 2016 r. (czwartek)

09:00-10:00 – Rejestracja uczestników.
09:00-16:00 – Prezentacje firm z branży drzewno-meblarskiej i pokrewnych – stoiska prezentacyjne, spotkania bezpośrednie.
10:00-10:15 – Uroczyste otwarcie konferencji przez prezydenta Suwałk.
10:15-10:45 – Wystąpienia powitalne zaproszonych gości.
10:45-11:30 – "Perspektywy rozwoju gospodarki polskiej na najbliższy rok" – prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
11:30-12:00 – Przerwa kawowa.
12:00-13:00 – „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju branży drzewno-meblarskiej w Polsce Północno-Wschodniej” – panel dyskusyjny prowadzony przez Marcina Tomkiela. 

Uczestnicy panelu: Leszek Kołodziejczyk (główny specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Anna Naszkiewicz (wicemarszałek województwa podlaskiego), Tomasz Kozłowski (koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego), Mariusz Jacek Gazda (członek zarządu Fabryk Mebli Forte).

13:00-14:00 – „Wpływ dostępności surowca na rozwój branży. Warunek czy atut?” – panel dyskusyjny prowadzony przez Marcina Tomkiela.

Uczestnicy panelu: Leanid Dziamyanik (wiceminister gospodarki leśnej Republiki Białorusi), Kęstutis Bielskus (nadleśniczy Nadleśnictwa w Mariampolu Republika Litewska), Roman Prawda, prezes zarządu Z.P.U. Prawda, Wojciech Majewski (dyrektor handlowy AM&HP), Jarosław Olszyński (wiceprezes zarządu CDM), Cezary Świstak (zastępca ds. ekonomicznych  dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku).

14:00-15:00 – Lunch.
15:00-15:15 – „Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego w mieście Suwałki” – wstęp do panelu – Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk.
15:15-16:30 – „Rola kształcenia zawodowego w rozwoju branży drzewno-meblarskiej” – panel z udziałem ekspertów i przedsiębiorców prowadzony przez Marcina Tomkiela.

Uczestnicy: dr inż. Izabela Niziałek (koordynator ds. promocji Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), mgr inż. Andrzej Noskowiak (kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu), Andrzej Lewkowicz (starszy cechu, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach), Henryk Owsiejew (przewodniczący Rady Nadzorczej Malow), dr Marta Wiszniewska (rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach).
  


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ