Kolekcja Canne marki Forte. Fot. Forte

Kolekcja Canne marki Forte. Fot. Forte

  • Autor: mg
  • 14 lis 2016 11:14 (aktualizacja: 15 lis 2016 10:21)

Forte odnotowało zysk po III kwartałach 2016 r.

Po 9 miesiącach 2016 roku Fabryki Mebli Forte odnotowały skonsolidowany zysk netto w wysokości 82,31 mln. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku stanowi to wyraźny wzrost. Wówczas zysk netto wyniósł 60,46 mln zł.

Grupa Forte po III kwartałach 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 785,5 mln zł w stosunku do 670,9 mln zł w analogicznym okresie roku 2015 (wzrost o 17,1 proc.). W samym III kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży były wyższe w stosunku do III kwartału 2015 roku o 9,3 proc. W tym czasie sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 647,4 mln zł – 82,4 proc. sprzedaży ogółem (po III kwartałach roku 2015 roku – 553,2 mln zł – 82,5 proc.). Z kolei sprzedaż na rynku polskim wyniosła 138,1 mln zł (17,6 proc.) wobec 117,7 mln zł (17,5 proc.) w analogicznym okresie roku 2015. Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 53 proc. (55 proc. – kwartały I-III 2015), Europa Zachodnia i Północna 19,6 proc. (17 proc. – kwartały I-III 2015), Polska 17,6 proc. (19 proc. – kwartały I-III 2015), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 9,8 proc. (9 proc. – kwartały I-III 2015).

Tempo wzrostu sprzedaży na najważniejszych dla Grupy rynkach w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku ukształtowało się następująco: kraje niemieckojęzyczne- wzrost o 19 proc., Hiszpania i Portugalia – wzrost o 27 proc., Francja – wzrost o 18 proc., Polska – wzrost o 17 proc., Czechy, Węgry, Słowacja – wzrost o 22 proc. oraz Wielka Brytania – wzrost o 9 proc.

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 38,5 proc. , czyli była o 3 pkt. procentowe wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główne przyczyny poprawy rentowności to: pozytywny wpływ wzrostu kursu euro/zł, zwiększonej skali produkcji na niższe koszty jednostkowe, stabilna sytuacja na rynku cen surowców podstawowych oraz konsekwentna polityka dyscypliny
budżetowej.

Zysk brutto ze sprzedaży po III kwartałach roku 2016 wyniósł 302,2 mln zł. Stanowi to wzrost o 26,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei koszty sprzedaży wyniosły 160,4 mln zł i w stosunku do okresu porównawczego wzrosły o 13,2 proc. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży nieznaczne spadło dzięki optymalizacji kosztów obsługi logistycznej sprzedaży i wyniosło 20,4 proc. wobec 21,1 proc. po III kwartałach roku ubiegłego. Koszty ogólne ukształtowały się na poziomie 35,2 mln zł wobec 26,5 mln zł w okresie porównawczym.

Grupa Forte po III kwartałach 2016 roku odnotowała bardzo istotny wzrost zysku z działalności operacyjnej (52,5 proc.). Wyniósł on 103,6 mln zł (13,2 proc. przychodów) w stosunku do 67,9 mln zł (10,1 proc. przychodów) w analogicznym okresie 2015 roku. Natomiast zrealizowany zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 82,3 mln zł (10,5 proc. przychodów) w porównaniu z 60,1 mln
zł po III kwartałach roku poprzedniego (9,0 proc. przychodów).

 


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ