PARTNER PORTALU
.

.

  • Autor: Redakcja
  • 20 wrz 2017 08:31

Konkurs "Meble Plus - Produkt 2018" - promocja do 20 października!

Trwa już kolejna edycja konkursu, w którym wraz z ekspertami z branży meblarskiej - salonami meblowymi, projektantami mebli i wnętrz, przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń branżowych - wybierzemy najlepsze meble, materiały meblowe i akcesoria na sezon 2017/2018.

Zapraszamy do zgłaszania produktów w XVI edycji konkursu "Produkt Roku", termin nadsyłania zgłoszeń to 30 listopada 2017, ale firmy, które zgłoszą chęć udziału w terminie do 20 października 2017 mogą liczyć na promocyjne warunki. Na początek - warto zapoznać się z Regulaminem XVI edycji konkursu:

ORGANIZATOR:

Publikator Sp. z o. o., Biuro Konkursu „Meble Plus – Produkt 2018”
ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok
tel. 609 792 074, Fax: 85 71 94 669
e-mail: produktroku@publikator.com.pl
www.biznesmeblowy.pl
www.meble.com.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

MEBLE PLUS – PRODUKT 2018 (EDYCJA XVI)

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.biznesmeblowy.pl

 1. Cel konkursu:

Celem konkursu „Meble Plus – Produkt 2018” jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych. Wyboru dokonują specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi zatem dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów istotną informację o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego.

2. Organizator

Organizatorem konkursu „Meble Plus – Produkt 2018” jest Redakcja magazynu branżowego „Meble Plus” wydawanego przez Publikator Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok.

3. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być producenci i wyłączni importerzy mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych, a także polscy przedstawiciele zagranicznych producentów.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 06.09.2017 Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty

do redakcji magazynu „Meble Plus” do dn. 30.11.2017. Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2018” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w lutym 2018 r. O terminie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni w styczniu 2018 r.

5. Zasady konkursu:

A. Przedmiotem konkursu są produkty zgłoszone w 16 kategoriach:

– Jadalnia

– Salon

– Mebel mieszkaniowy

– Sofa

– Fotel/Krzesło

– Zestaw wypoczynkowy

– Kuchnia

– Sypialnia

– Garderoba

– Mebel dziecięcy i młodzieżowy

– Gabinet i Biuro/przestrzeń publiczna

– Design

– Elementy i półfabrykaty meblowe

– Materiały do uszlachetniania płyt

– Akcesoria meblowe

– Materiały tapicerskie

Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego produktu - po konsultacji ze zgłaszającym produkt Uczestnikiem Konkursu - do innej kategorii konkursowej.

B. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie produkty, które zostały wprowadzone na rynek polski nie wcześniej niż w marcu 2016 r. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona, jednak każde zgłoszenie obliguje uczestnika do uiszczenia opłaty oraz przesłania odrębnej dokumentacji.

C. Zgłoszenie produktu odbywa się poprzez nadesłanie do redakcji magazynu „Meble Plus” w terminie do 30.11.2017 wypełnionej Karty Rejestracyjnej oraz wypełnionej Karty Produktu wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog itp.) przesłanych drogą elektroniczną lub faksem oraz potwierdzeniem wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie.

Koszt zgłoszenia produktu do konkursu to 990 zł netto.

W przypadku zgłoszenia do konkursu więcej niż 1 produktu:

- przy zgłoszeniu 2 produktów – koszt produktu to 800 zł netto za każdy zgłaszany produkt;

- przy zgłoszeniu 3 produktów – koszt produktu to 700 zł netto za każdy zgłaszany produkt;

- przy zgłoszeniu 4 produktów – koszt produktu to 600 zł netto za każdy zgłaszany produkt;

- za każdy zgłoszony produkt powyżej 4 - firma płaci po 500 zł netto za produkt za każdy zgłaszany produkt.

PROMOCYJNE ZGŁOSZENIA:

firmy, które do dn. 20.10.2017 r. zgłoszą do konkursu minimum dwa produkty, mają możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego produktu gratis.

D. Firmy zgłaszające produkty do konkursu zobowiązują się dostarczyć do 30.11.2017 materiały ilustracyjne niezbędne do prezentacji produktów w Internecie i katalogu konkursowym:

– zdjęcia (w postaci plików elektronicznych – tiff, jpg, eps; rozdzielczość min. 300 dpi przy podstawie min. 15 cm),

– logo firmy w postaci pliku otwartego programu Adobe Ilustrator (QuarkXpress lub Freel-land) z fontami zamienionymi na krzywe lub w postaci zamkniętego pliku eps – tiff lub jpg (CMYK, 300 dpi).

E. Kryteria przyznania tytułów w konkursie „Meble Plus – Produkt 2018”:

– znaczące walory wzornicze, użytkowe i estetyczne,

– wysoka jakość wykonania,

– dobra relacja ceny do jakości,

– zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi,

– nowatorstwo rozwiązań.

F. Jury przyzna jednemu produktowi z każdej kategorii tytuł „Meble Plus – Produkt 2018”. W przypadku, gdyby dwa lub więcej produktów otrzymało tyle samo głosów, o tym, który z nich wygra i zdobędzie tytuł „Meble Plus – Produkt 2018” zadecyduje przewodniczący kapituły, którym jest redaktor naczelny magazynu „Meble Plus”. Kapituła może także podjąć decyzję o nieprzyznawaniu tytułu „Meble Plus – Produkt 2018” w danej kategorii, a także o przyznaniu „Wyróżnienia 2018”.

W XVI edycji konkursu „Meble Plus – Produkt 2018” zostanie również przyznana nagroda specjalna Redakcji magazynu „Meble Plus” oraz Nagroda Internautów (głosowanie odbędzie się za pośrednictwem portalu www.biznesmeblowy.pl).

6. Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele polskich salonów meblowych, hurtowni półfabrykatów i akcesoriów meblowych, organizacji kupieckich, uczelni, przedstawiciele wiodących targów branżowych, projektanci i architekci wnętrz, a także dziennikarze prasy branżowej i konsumenckiej. Pełen skład Kapituły zostanie opublikowany na portalu www.biznesmeblowy.pl.

7. Świadczenia organizatora:

A. Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatora statuetkę „Meble Plus – Produkt 2018”

i tytuł, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii. W XVI edycji konkursu „Meble Plus – Produkt 2018” zostanie również przyznana nagroda specjalna Redakcji magazynu „Meble Plus” oraz Nagroda Internautów (głosowanie odbędzie się za pośrednictwem portalu www.biznesmeblowy.pl).

B. Laureaci mają prawo do oznakowania nagrodzonych produktów znakiem „Meble Plus – Produkt 2018”, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii, jak również używać tego znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych.

C. Organizator zobowiązuje się do wydania katalogu konkursowego (w wersji elektronicznej), w którym zaprezentuje wszystkie produkty zgłoszone do Konkursu. Katalog konkursowy będzie dostępny online na stronie www.biznesmeblowy.pl, zostanie także przesłany subskrybentom newsletterów portali Biznesmeblowy.pl i Meble.com.pl.

D. Organizator opublikuje wyniki Konkursu, wraz z nagrodzonymi produktami, na łamach magazynu „Meble Plus”, a także na portalu www.biznesmeblowy.pl oraz na łamach serwisów www.meble.com.pl i www.dobrzemieszkaj.pl.

E. W magazynie „Meble Plus” zostanie opublikowana relacja z gali wręczenia nagród konkursu „Meble Plus – Produkt 2018”. Relacja z wręczenia nagród ukaże się także w magazynie „Dobrze Mieszkaj”.

F. Organizator zobowiązuje się do czynnego promowania Konkursu na łamach zewnętrznych branżowych i konsumenckich tytułów prasowych, zarówno elektronicznych, jak i papierowych, które obejmą patronat nad Wydarzeniem oraz poszczególnych portali społecznościowych.

G. Organizator zobowiązuje się stworzyć w serwisie www.biznesmeblowy.pl odrębną sekcję "MEBLE PLUS-PRODUKT 2018" i umieszczać w niej wszelkie informacje związane z Konkursem.

H. Organizator zobowiązuje się do promocji konkursu w mediach społecznościowych Organizatora.

ORGANIZATOR:

Publikator Sp. z o. o., Biuro Konkursu „Meble Plus – Produkt 2018”

ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok

tel. 609 792 074, Fax: 85 71 94 669

e-mail: produktroku@publikator.com.pl

www.biznesmeblowy.pl www.meble.com.pl


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ