Nowa linia do lakierowania w zakładzie Pfleiderer w Grajewie. Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 20 sty 2018 16:27 (aktualizacja: 24 sty 2018 12:19)

Pfleiderer Group przedstawił założenia dotyczące skupu akcji własnych

Zarząd Pfleiderer Group określił szczegółowe warunki nabycia drugiej transzy akcji własnych spółki. Głównymi powodami decyzji jest zapewnienie inwestorom płynności akcji oraz ich atrakcyjna cena. Zapisy na akcej spółki trwać będą od 19 stycznia do 2 lutego br.

W związku z realizacją programu nabywania do 6.470.100 akcji własnych, które stanowią nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego Pfleiderer Group, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 21 czerwca 2017 roku, zarząd Pfleiderer Group zadecydował o ustaleniu szczegółowych warunków drugiej transzy odkupu maksymalnie 3.235.050 akcji własnych spółki. Szczegółowe warunki, które zostały przedstawione w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, zostały również zatwierdzone przez Radę Nadzorczą spółki.

Kluczowe parametry realizacji programu skupu akcji własnych:

- do 3.235.050 akcji objętych skupem,
- nie więcej niż 5,00 proc. kapitału,
- cena: 37,50 zł.

Zapisy trwać będą od 19 stycznia do 2 lutego. Data transakcji i rozliczenia przypada na 7 lutego br. Akcje będą nabywane w trybie złożenia przez spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia akcji.

W mojej ocenie skup akcji przyniesie korzyści akcjonariuszom, umożliwiając odkupienie akcji po korzystnej cenie od rynku i zapewniając akcjonariuszom dopływ środków pieniężnych - Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group.

Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu programu skupu akcji z dwóch powodów. Po pierwsze, chodzi o zapewnienie akcjonariuszom spółki środków pieniężnych, co ma znaczenie, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, która charakteryzuje się ograniczonym napływem środków do inwestorów instytucjonalnych, a tym samym ograniczoną płynnością na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, w związku z relatywnie niską płynnością akcji spółki, skup akcji może pozwolić akcjonariuszom odzyskać zainwestowany kapitał. Drugim powodem jest obecna cena akcji spółki, która kształtuje się na bardzo atrakcyjnych poziomach, poniżej wartości godziwej.


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ