Biznesmeblowy.pl

Nowa linia do lakierowania w zakładzie Pfleiderer w Grajewie. Fot. Pfleiderer

Pfleiderer kontynuuje proces integracji Grupy

  • Autor: mg
  • 07 lis 2016 09:02

Przedstawiciele Grupy Pfleiderer wyrażają zadowolenie z wyników finansowych osiągniętych w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku. Nadal realizowane są kolejne etapy projektu „Jeden Pfleiderer”, mającego na celu pełną integrację Grupy. Proces ten ma pozwolić na uwolnienie potencjału dalszego wzrostu.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane w ciągu 9 miesięcy wyniosły 726,6 mln euro wobec 741,9 mln euro w zeszłym roku. Na poziom sprzedaży negatywny wpływ miały presja cenowa oraz różnice w kursach walut w wysokości 23,6 mln euro. Natomiast pozytywnie oddziałały wzrost wolumenu sprzedaży w Segmencie Zachodnim (o 21,1 mln euro) i korzystne ceny materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Przy nieznacznie niższym poziomie przychodów znormalizowana EBITDA wzrosła o 12,9 proc. i wyniosła 108,4 mln euro. Z kolei marża na poziomie EBITDA wzrosła do 14,9 proc. i była wyższa od założeń przyjętych dla tego okresu.

Z sukcesem realizowane są kolejne etapy projektu „Jeden Pfleiderer”. Wyniki odnotowane po 3 kwartałach 2016 roku pokazują, że sytuacja finansowa Grupy jest bardzo dobra. Kluczowy jest dla nas duży popyt na wszystkie grupy produktów, w szczególności te o wyższej wartości dodanej, wzrost EBITDA po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych o 12,9 proc. oraz poprawa marży. Wyniki są powyżej naszych oczekiwań, również jeśli chodzi o efekt działań optymalizacyjnych związanych z pełną integracją Grupy - mówi Michael Wolff, prezes zarządu Grupy Pfleiderer.

W ramach projektu „Jeden Pfleiderer” osiągamy zakładane cele, a zrealizowane do końca września oszczędności wyniosły 16,4 mln euro. Pragniemy potwierdzić, że naszym celem jest osiągnięcie oszczędności kosztowych w wysokości co najmniej 30 mln euro do końca 2018 roku. Pracujemy nad nową strategią rozwoju z perspektywą do 2020 roku, chcemy ją zaprezentować uczestnikom rynku kapitałowego pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku - podkreśla Michael Wolff.

Na wyniki 3 kwartałów tego roku wpływ miały jednorazowe zdarzenia związane z poniesionymi nakładami na proces re-IPO (w wysokości 10,2 mln euro), rezerwy na procesy reorganizacji prowadzonej w Grupie (7,3 mln euro) oraz rezerwa w związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym (3,8 mln euro). Zaraportowana EBITDA, z uwzględnieniem powyższych zdarzeń, wyniosła 77,2 mln euro (wobec 87,2 mln euro w 3 kwartałach 2015 roku). Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 13,5 mln euro wobec 15,1 mln euro w trakcie 9 miesięcy 2015 roku.

W segmencie Europy Zachodniej Grupa w ciągu 3 kwartałów 2016 roku odnotowała 2,1 proc. wzrost przychodów do poziomu 501,2 mln euro, głównie ze względu na wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich grupach asortymentowych, a szczególnie jeśli chodzi o surowe płyty wiórowe i laminaty. Poprawa wyników nastąpiła pomimo rosnącej presji na ceny sprzedaży.

W segmencie Europy Wschodniej w omawianym okresie 2016 roku Grupa wypracowała przychody na poziomie 251,6 mln euro wobec 279,3 mln euro w tym samym okresie zeszłego roku. Na spadek sprzedaży w Segmencie wpływ miało głównie obniżenie obrotów w fabryce płyt HDF-MDF Grajewo, a także presja cenowa związana z importem tańszych płyt z Białorusi i Ukrainy na polski rynek. Zarząd zwraca jednak uwagę, że dynamika spadków w tym zakładzie została wyhamowana. Zdolności produkcyjne na kluczowych liniach były niemal w pełni wykorzystane, co pozwoliło na efektywne rozłożenie kosztów stałych. W trakcie 3 kwartałów 2016 roku Grupa podjęła także dodatkowe działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej, szczególnie w zakresie wydajności produkcji oraz kosztów związanych z podnoszeniem jakości.


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ

POPULARNE


NEWSLETTER BIZNESMEBLOWY.PL

Najciekawsze artykuły z serwisu BiznesMeblowy.pl codziennie w Twojej skrzynce