Biznesmeblowy.pl

"San Remo" Fabryka Mebli Biskupiec MMI Sleeping. Fot. Fabryka Mebli Biskupiec MMI Sleeping

Sprzedaż drewna w Polsce

  • Autor: di
  • 27 gru 2013 18:02

Czy zarządzenie dotyczące nowych zasad zawierania porozumień długoterminowych na sprzedaż drewna jest w stanie zmienić napięte kontakty na linii przemysł drzewny – Lasy Państwowe? Wydaje się, że nie. Najbardziej pomógłby dialog.

Największe zarzuty wobec Lasów Państwowych, głównego dostawcy surowca drzewnego, dotyczą wykorzystywania pozycji monopolisty i uznaniowego dysponowania drewnem. Dla obu stron trudny był zwłaszcza rok ubiegły, kiedy ze względu na dużą opłacalność eksportu wzrósł popyt na surowiec drzewny, a Lasy Państwowe nie były w stanie spełnić koniunkturalnych oczekiwań rynku.

Spokojniejszy wydaje się rok bieżący, co, wydawałoby się, sprzyja wprowadzaniu zmian zasad handlu drewnem. Lasy Państwowe podjęły taką próbę, ta jednak spotkała się z krytyką przedsiębiorstw przemysłu drzewnego. Sytuacji nie łagodzi nawet fakt, że w I kwartale br. spadły ceny drewna i nie jest przewidywany ich wzrost, raczej spadek lub stabilizacja.

Sprzedaż drewna

Ubiegłoroczne przychody netto ze sprzedaży produktów przemysłu drzewnego wyniosły ponad 31 mln zł. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży mebli i wyrobów z drewna była podobna do uzyskanej w przemyśle ogółem i wyniosła 120,9%. W strukturze przychodów przemysłu drzewnego dominuje produkcja mebli – 58%.

Najwyższy wskaźnik rentowności obrotu netto zanotowała branża płyt drewnopochodnych – 11,6%. Wzrósł też eksport przemysłu drzewnego. W ub.r. wyniósł on 6,8 mld dolarów, podczas gdy w 2003 roku było to 5,4 mld zł. Zagraniczna sprzedaż mebli i wyrobów z drewna stanowiła 9,2% udziału w eksporcie towarowym Polski.

Przypomnijmy, że niedobór surowca drzewnego w 2004 roku wyniósł ok. 3-4 mln m3. Lasy Państwowe tłumaczyły to faktem gwałtownego wzrostu popytu, którego początek datowano już na III kwartał 2003 roku. Wartość złotego spadła, co wpłynęło na wzrost opłacalności sprzedaży wyrobów z drewna do sfery euro. Równocześnie na rynku pojawił się szereg nowych podmiotów, a wiele istniejących firm, w wyniku modernizacji, zwiększyło potencjał przerobowy. Uaktywniło się też wiele przedsiębiorstw, które w okresie dekoniunktury nie prowadziły tak ożywionej działalności.

Zwiększenie popytu na drewno tylko częściowo można było zaspokoić dzięki decyzji o zwiększeniu pozyskania surowca przez Lasy Państwowe. Najpierw, w drugiej połowie 2003 roku pozyskanie drewna zwiększono o ponad 1,3 mln m3. Wykorzystano w ten sposób część oszczędności z lat 2000-02. Podobnie, pod koniec lipca ub.r. zdecydowano o zwiększeniu o 1,5 mln m3 podaży drewna ponad ilość planowaną na rok 2004. LP uzyskały pozytywną opinię Rady Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska, co zostało poprzedzone analizą stopnia realizacji planów zarządzania lasu w każdym z nadleśnictw.

Zdaniem Tomasza Wójcika, zastępcy dyrektora generalnego LP, zbliżono się wówczas do granicy użytkowania lasu, powyżej której mogło powstać zagrożenie dla harmonijnej realizacji jego funkcji środowiskowych, społecznych i produkcyjnych w dłuższej perspektywie czasowej. Według LP, zostały wówczas wykorzystane wszelkie możliwości zwiększenia podaży.

Podkreślano też, że możliwości pozyskiwania drewna z lasów zarządzanych przez LP ustalane są w planach urządzenia lasu sporządzanych na 10-letnie okresy dla każdego z 435 nadleśnictw. Zatwierdza je minister środowiska.
Tomasz Wójcik pytany o prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego problemu w roku bieżącym odpowiedział, że występuje przewaga popytu nad podażą jedynie w przypadku drewna S2a (tzw. papierówki stosowanej do produkcji płyt MDF i HDF oraz celulozy).


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ

POPULARNE


NEWSLETTER BIZNESMEBLOWY.PL

Najciekawsze artykuły z serwisu BiznesMeblowy.pl codziennie w Twojej skrzynce