Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 19 wrz 2016 09:44 (aktualizacja: 19 wrz 2016 10:52)

Wypadki w przemyśle meblarskim w I półroczu 2016 roku

Główny Urząd Statystyczny podał informacje na temat wypadków przy pracy w I półroczu 2016 roku. Podczas ostatnich 6 miesięcy w przemyśle meblarskim miało miejsce 1.020 takich zdarzeń. Na szczęście w tym czasie nie odnotowano żadnych wypadków śmiertelnych.

W I półroczu 2016 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy we wszystkich sektorach przemysłu wyniosła ogółem 39.233 osoby i była o 5,7% większa niż w I półroczu 2015 roku. Z tej liczby 38.927 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), 224 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 0,4% mniej niż przed rokiem), wypadkom śmiertelnym – 82 osoby (analogicznie o 32,2% mniej).

W tym czasie w przemyśle meblarskim nie odnotowano żadnych wypadków śmiertelnych. Niestety, 6 osób odniosło ciężkie obrażenia, a kolejnych 1.014 - lekkie. Wśród poszkodowanych znalazły się 223 kobiety. Liczba dni niezdolności do pracy wyniosła w sumie 31.2934 godziny, co daje w przeliczeniu na jednego poszkodowanego 30,7 godziny.

Przedstawiciele branży meblarskiej coraz częściej podkreślają wagę bezpieczeństwa pracy. Przykładowo, wiosną, 27 kwietnia, w Centrum Szkolenia i Konferencji w Mortęgach koło Lubawy zorganizowana została konferencja, której głównym tematem było właśnie bezpieczeństwo pracy w przemyśle meblowym.

Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy we wrześniu 2016 roku rozpoczęła realizację 3-letniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Obejmie ona zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. To z kolei ma doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich. Kampania jest skierowana do wszystkich podmiotów, których działalność obejmuje produkcję wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna. Informacja o kampanii ma do nich dotrzeć dzięki szeroko zakrojonym działaniom medialnym w Internecie, w prasie specjalistycznej i radiu. Przekaz obejmie informację o planowanych w tych przedsiębiorstwach „masowych” kontrolach i o możliwości udziału w programie prewencyjnym, co umożliwi pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP. W ten sposób łatwiejsze będzie dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa i zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Do końca bieżącego roku zaplanowano zaprosić na szkolenie i do udziału w programie prewencyjnym ponad 2.400 podmiotów zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna. Pierwsze wypełnione przez pracodawców „Ankiety do ewidencji przeprowadzonych działań” (z informacjami na temat rodzaju i zakresu przeprowadzonych w przedsiębiorstwie działań naprawczych) mogą się pojawić w okręgowych inspektoratach pracy pod koniec bieżącego roku. Informacje zawarte w ankietach posłużą planowaniu działań kontrolnych.

Drugi etap kampanii przypadnie na 2017 rok. Do udziału w programie prewencyjnym będą zapraszane kolejne grupy pracodawców, dla których przewidziano szkolenia. Powtórzone zostaną informacje o programie w Internecie, prasie specjalistycznej i radiu. Od drugiego kwartału przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie kontroli pracodawców, którzy nie przystąpili do realizacji programu lub odstąpili od jego realizacji (nie przeprowadzili działań dostosowawczych do obowiązującego prawa), oraz tych, którzy zakończyli działania dostosowawcze, opisując je za pomocą „Ankiety do ewidencji przeprowadzonych działań”.

Trzeci etap kampanii, przewidziany do realizacji w 2018 roku, będzie obejmował sukcesywnie prowadzone działania kontrolne, połączone z merytorycznym wsparciem dla uczestników kontynuowanego programu prewencyjnego.

Wyniki działań trzyletniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” i wypływające z nich wnioski zostaną zaprezentowane podczas konferencji w październiku 2018 roku. 


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ