Kolekcja Corsica firmy Forte. Fot. Forte

Kolekcja Corsica firmy Forte. Fot. Forte

  • Autor: mg
  • 08 lis 2017 11:29 (aktualizacja: 10 lis 2017 09:16)

Wzrost eksportu i importu polskich mebli w I półroczu 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku polscy producenci zanotowali kilkuprocentowy wzrost eksportu mebli. Głównym ich odbiorcą są kraje Unii Europejskiej. Co ciekawe, w analizowanym okresie znacznie wzrosła też wartość sprowadzanych do Polski mebli.

Czytaj też: Produkcja mebli w Polsce we wrześniu 2017 roku

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym półroczu 2017 roku z Polski łącznie wyeksportowano "meble do siedzenia i ewentualnie do spania oraz ich części" o wartości 11.970.858,7 tys. zł. Stanowi to wzrost o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najwięcej z nich trafiło do krajów rozwiniętych - 11.476.628,8 tys. zł (wzrost o 1,7 proc.), w tym do krajów Unii Europejskiej - 10.920.763,0 tys. zł (wzrost o 1,6 proc.). Warto dodać, że rośnie rola Europy Środkowo-Wschodniej jako odbiorcy polskich mebli. W omawianym okresie trafiły tam meble o wartości 133.271,9 tys. zł (wzrost o 24,7 proc.).

Z kolei w kategorii "meble (bez mebli do siedzenia i lekarskich) i ich części" łączna wartość eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku wyniosła 8.441.924,4 tys. zł. Oznacza to wzrost o 4,7 proc. Najwięcej trafiło ich do krajów rozwiniętych - 7 .859.340,0 tys. zł (wzrost o 4,5 proc.), z czego wartość eksportu mebli, które trafiły do krajów Unii Europejskiej wyniosła 6.731.990,0 tys. zł (wzrost o 3,1 proc.). Wyraźny spadek w pierwszym półroczu br. nastąpił w przypadku wysyłki polskich mebli z tej grupy produktowej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyeksportowanie mebli o wartości 118.717,1  tys. zł oznaczało spadek o 10,1 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku. 

W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku do Polski trafiły "meble do siedzenia i ewentualnie do spania oraz ich części" o łącznej wartości 2.729.250,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 20,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. Najwięcej mebli tego typu trafiło do krajów rozwiniętych. Ich wartość wyniosła 1.698.804,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc.., z czego aż 1.665.604,1 tys. zł to wartość mebli, które trafiły do krajów Unii Europejskiej (wzrost o 14,9 proc.).  W tym czasie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej sprowadziliśmy "meble do siedzenia i ewentualnie do spania oraz ich części" o wartości 123.431,4 tys. zł (wzrost o 46,8 proc.).

Wartość importu "mebli (bez mebli do siedzenia i lekarskich) i ich części" w okresie styczeń-czerwiec 2017 rok wyniosła 1.440.361,5 tys. zł (wzrost o 16 proc.). W tym do krajów rozwiniętych trafiły meble o wartości 905.891,1 tys. zł (wzrost o 11,4 proc.), a do krajów Europy Środkowo-Wschodniej - 88.034,8 tys. zł (wzrost o 38,8 proc.). 

Na koniec warto wspomnieć, że w I półroczu 2017 roku wskaźnik cen importu mebli wzrósł o 1,7 proc., a wskaźnik cen eksportu zmalał o 0,7 proc.

 


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ