Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 10 sty 2017 12:43 (aktualizacja: 12 sty 2017 11:17)

Zmiany w strukturze udziałów spółki Forte

Zarząd Fabryk Mebli Forte 2 stycznia br. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec zawiadomienie o nabycia 28 grudnia 2016 roku przez spółkę Bentham akcji Forte. W ten sposób udział Funduszy wraz ze spółką portfelową przekroczył 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Bentham to spółka portfelowa funduszu Sezam XX FIZ Aktywów Niepublicznych.

Na dzień 27 grudnia 2016 roku Fundusze posiadały łącznie 99.448 akcji Forte, co stanowiło
0,42 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 99.448
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co dawało 0,42 proc. udziału w ogólnej
liczbie głosów.

Po nabyciu akcji przez spółkę portfelową (Bentham) na dzień 28 grudnia 2016 roku Fundusze wraz z
spółką portfelową posiadają łącznie 2.149.448 akcji Forte, co stanowi 8,99 proc. udziału w
kapitale zakładowym. Akcje uprawniają do wykonywania 2.149.448 głosów z akcji na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co daje 8,99 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów
w spółce.


WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ