Grzegorz Smoliński

Grzegorz Smoliński

  • Autor: Redakcja
  • 09 sty 2018 10:22

Grzegorz Smoliński

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – nominowany za umiejętne zarządzanie strefą, która stała się liderem pod względem liczby i wartości inwestycji, w szczególności przedsięwzięć związanych z branżą meblarską.