• Autor: ag
  • 27 gru 2013 18:01

Branżowe podsumowanie - Wydarzenia roku 2008

Liczne sukcesy indywidualne, nieco mniej tych, co wpłynęły na wizerunek branży w całości. Kłopoty z utrzymaniem dodatniej dynamiki sprzedaży spowodowane głównie przez wahania kursów walutowych, import mebli z Azji. Tak w oczach reprezentantów branży meblowej przedstawiał się 2008 rok.

Liczne sukcesy indywidualne, nieco mniej tych, co wpłynęły na wizerunek branży w całości. Kłopoty z utrzymaniem dodatniej dynamiki sprzedaży spowodowane głównie przez wahania kursów walutowych, import mebli z Azji oraz... nie do końca przemyślane działania i wypowiedzi części polityków. Kilka spektakularnych, choć przewidywanych upadków firm ważnych dla rynku meblowego oraz ograniczanie zatrudnienia notowane pod koniec zeszłego roku. A wszystkie opisywane zjawiska tłem do postępującego na świecie kryzysu gospodarczego, który wysunął się na czoło licznych zagrożeń, przed którymi staną producenci mebli w tym roku. Tak w oczach reprezentantów branży meblowej przedstawiał się – 2008 rok.

Andrzej Gawin, właściciel i dyrektor naczelny Fabryki Mebli Gawin:

Najważniejsze wydarzenie roku:

Branża meblowa, podobnie zresztą jak i cała polska gospodarka, wyraźnie odczuła w roku 2008 problemy zachodnich rynków finansowych oraz wahania koniunktury w budownictwie i rynku deweloperów. W konsekwencji spowodowało to wzrost pesymistycznych prognoz i korekty przychodów, a to z kolei odbiło się drastycznie na wielkość zamówień, zwłaszcza w przypadku dużych eksporterów. Wynikiem tego zjawiska było kilka spektakularnych upadłości.

Najważniejszy rynek eksportowy:

Polski przemysł meblarski uzależniony jest od kondycji eksportu, który stanowił dotychczas ok. 90% całej krajowej produkcji – dlatego też należy w sposób szczególny dbać o jego udział i dywersyfikację. Umiejętność przewidywania i szybkiego weryfikowania przyjętych strategii sprzedaży pozwala poszukiwać alternatywy dla obecnych trudności. Przykładem takiego rozwiązania mogą być inwestycje w dobrze rokujące i rozwijające się rynki Europy środkowo-wschodniej, pozwalające uzyskać okresową stabilizację wolumenu zamówień.

Największe niepowodzenie:

Skomplikowane zależności geopolityczne, rzutujące na stosunki międzypaństwowe, nie ułatwiają sytuacji np. w pełnym otwarciu rynków wschodnich, zwłaszcza rynku rosyjskiego. Uniemożliwia to rozwój stabilnych i bezpiecznych kontaktów handlowych, co jest szczególnie widoczne w dobie obecnego kryzysu gospodarczego, kiedy uwydatnia się szczególnie znaczenie tego obszaru Europy.

Najpoważniejsze zagrożenie:

Reformy gospodarcze, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat w kraju, a także obecny kryzys wyraźnie uwidoczniły najważniejsze zagrożenia dla branży meblowej. Ich bezpośrednimi konsekwencjami są załamanie się eksportu i spadek zamówień, ograniczona zdolność nabywcza rynku wewnętrznego, wzrost cen surowców i komponentów do produkcji, trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników oraz konkurencja z wyrobami azjatyckimi.

Perspektywy na najbliższy rok:

Obecna, trudna sytuacja branży meblowej uzależniona jest od stopnia negatywnego wpływu kryzysu globalnego zarówno na naszą, jak i unijną gospodarkę. Przewidywany umiarkowany spadek PKB Polski nie powinien pogorszyć znacznie stanu branży, stagnacja potrwa jednak jeszcze przez kilka najbliższych lat. Rok 2009 z pewnością nie będzie łatwy, zwłaszcza dla dużych eksporterów.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ