• Autor:
  • 27 gru 2013 18:02

Mamy powody do dumy z branży meblowej

W środę, 13 grudnia w Warszawie odbył się lunch prasowy pt. "Meble  - sukces Polski w świecie". Oto wypowiedź Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Macieja Formanowicza.

Przemysł meblarski w Polsce ma wieloletnie tradycje. W ostatnich kilku latach przeżywa okres szybkiego rozwoju. Zatrudnia ponad sto tysięcy ludzi, daje wielkie i ciągle rosnące wpływy eksportowe i lokuje Polskę w czołówce światowych producentów. Udział tego sektora gospodarki w polskim PKB stanowi ponad 200 proc. średniej dla Unii Europejskiej. W meblarstwie lata 2000-2006 przyniosły podwojenie produkcji.

Wszystkie najważniejsze wskaźniki upoważniają do stwierdzenia, że meble są ważnym polskim produktem eksportowym. Udział eksportu mebli w eksporcie ogółem w 2005 roku stanowił 6,5 proc., a w grupie towarów przemysłowych i różnych wyrobów przemysłowych aż 16 proc. Bilans w handlu zagranicznym meblami jest dodatni i wynosił w 2005 roku ponad 14 mld złotych. Wartość eksportu mebli wzrosła w okresie od 1989 r. do 2005 r. z poziomu 147 mln USD do poziomu 5030 mln USD. Tak więc eksport wzrósł ponad 30-krotnie. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach produkujących meble wynosiło w I kw. 2006 r. ponad 112 tys. osób.

Analiza struktury geograficznej polskiego eksportu mebli wskazuje, że największymi odbiorcami są państwa rozwinięte. Czołowym importerem są Niemcy, przyjmujące 41,5 proc. eksportowej produkcji naszego meblarstwa. Dalej idą kolejno: Francja, Wielka Brytania, Holandia i Szwecja. Eksport do USA jest na razie nieduży (2,2 proc.), ale ma tendencję i szansę wzrostu.

Według ostatnich kompletnych danych, polski eksport mebli przyniósł w roku 2005 4,38 mld euro. Na liście największych światowych eksporterów Polska zajęła 4 miejsce za Chinami, Włochami i Niemcami, a wyprzedziła Kanadę i USA. Mamy wszelkie podstawy do przekonania, że w 2006 roku wyniki eksportowe będą jeszcze lepsze, mimo skrajnie niekorzystnych relacji kursu złotego do euro i dolara.

O pozycji przemysłu meblarskiego w polskiej gospodarce świadczy porównanie ze średnią dla 25 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przemysł meblarski wytwarza tam 0,9 proc. Produktu Krajowego Brutto, podczas gdy w Polsce meblarstwo dostarcza 2 proc. PKB.

Czynniki sukcesu polskiego meblarstwa to przede wszystkim:
• wieloletnie doświadczenia w handlu meblami z rynkami Europy Zachodniej i zdolność spełniania wysokich wymagań jakościowych i technicznych tych rynków;
• korzystna lokalizacja chłonnych rynków Europy Zachodniej;
• aktywna polityka rozwoju produktów, w tym ciągłe doskonalenie wzornictwa i budowa wizerunku marek firmowych;
• otwartość na inwestycje zagraniczne;
• doświadczenie produkcyjne pracowników oraz związane z inwestycjami zagranicznymi modernizacje w zakresie zarządzania;
• relatywnie niskie koszty produkcji, w tym koszty pracy;
• bliskość i zasobność bazy surowcowej zarówno w odniesieniu do drewna litego, jak i materiałów drewnopochodnych;
• jeszcze płytki, ale rozwijający się rynek krajowy.

Szanse rozwojowe polskiej branży meblarskiej to spełnianie wymagań światowego rynku i dostęp do rynków krajów importujących meble takich, jak: w Europie – Niemcy, Wielka Brytania, Francja; na świecie – USA, Japonia, Kanada oraz bliskość rozwijającego się rynku rosyjskiego. Na korzyść Polski przemawia też trudna sytuacja producentów mebli w Europie Zachodniej, perspektywa wejścia Polski do strefy euro, jak też potencjał rozwojowy rynku polskiego.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ