Joanna Janoszek, wspólnik kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Fot. Archiwum

Joanna Janoszek, wspólnik kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 01 sie 2019 13:06 (aktualizacja: 05 sie 2019 14:53)

Ochrona własności intelektualnej - poradnik dla producentów mebli [wywiad]

O narzędziach ochrony własności intelektualnej polecanych firmom meblarskim i sposobach dochodzenia swoich praw w przypadku ich naruszenia mówi Joanna Janoszek, wspólnik kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Rynek meblarski należy do bardzo konkurencyjnych. Oprócz inwestycji i działań promocyjnych, budowaniu pozycji marki służy również ochrona własności intelektualnej. Z jakich narzędzi w tym zakresie może skorzystać firma meblarska?

Budowanie pozycji marki to wyzwanie biznesowe, które już na etapie jej tworzenia wiązać się będzie z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony prawnej. Marka wprost kojarzy się ze znakiem towarowym, któremu powinniśmy zapewnić właściwą ochronę poprzez jego rejestrację. Marka to jednak suma wrażeń, jakie odnoszą konsumenci w wyniku jej używania. Jest tu również miejsce dla rozwiązań o charakterze technicznym, którym warto zapewnić właściwą ochronę na gruncie prawa patentowego celem zmonopolizowania wynalazku lub wzoru użytkowego. Dla podmiotów działających na rynku meblarskim szczególnie ważne w budowaniu marki jest jednak wzornictwo. Meble to dobry przykład produktów codziennego użytku, które zdefiniowane są przez pryzmat cech funkcjonalnych i technicznych, a w odniesieniu do których estetyka wykonania (wygląd) ma bezpośredni wpływ na decyzję klienta o zakupie. Wzór przemysłowy definiuje realną wartość produktu, stanowiąc o jego atrakcyjności i stymulując chęć zakupu. Wachlarz możliwości ochrony wzorów przemysłowych jest bardzo szeroki, albowiem wzór przemysłowy jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowić może jednocześnie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli zatem produkt spełnia cechy utworu, podlega on ochronie na podstawie przepisów powołanej ustawy. Produkty będące przedmiotami wzornictwa przemysłowego mogą być dodatkowo chronione na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują regulacje odnoszące się do niewolniczego naśladownictwa produktów. Kluczowe jednak w temacie ochrony wzorów przemysłowych są – w mojej ocenie – przepisy ustawy „Prawo własności przemysłowej”, która w sposób kompleksowy normuje zagadnienia związane zarówno z ich rejestracją, jak i ochroną przed naruszeniami. Co istotne, na terytorium Polski istnieje jeszcze jeden, równoległy do krajowego system ochrony wzorów przemysłowych, tj. system wspólnotowy.

Kwestia naruszenia własności intelektualnej budzi żywe dyskusje, ale też wywołuje liczne kontrowersje. Jak bowiem odróżnić niedozwolone kopiowanie od naśladownictwa dopuszczonego przepisami prawa? Jak bardzo płynna jest granica między nimi?

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ