• Autor: DN
  • 27 gru 2013 18:01

Polskie meble mają ogromny potencjał

Co jest aktualnie najważniejsze z punktu widzenia polskich meblarzy? W jakie tematy, kluczowe dla krajowej branży meblowej, widzi Pan potrzebę szczególnego zaangażowania?

Myślę, że najważniejszą sprawą dla polskich meblarzy, patrząc przez pryzmat działalności i zaangażowania OIGPM w roku 2010, jest uwzględnienie naszej branży w programie promowania polskiej gospodarki w ramach działania 6.5 POIG.
Idea marketingu narodowego może być wykreowana i zrealizowana jedynie w ramach szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego. Kreowanie marki narodowej to proces wielopłaszczyznowy. Działania marketingowe powinny być skoordynowane i skoncentrowane między innymi wokół takich zagadnień, jak markowy eksport, inwestycje zagraniczne, dyplomacja publiczna. Znaczenie wykorzystania produktów najwyższej jakości podkreślają eksperci od kreowania marek. Motywem przewodnim kampanii promującej Polskę powinny być przykłady dobrych polskich firm, w tym polskich producentów mebli, którzy produkują towary i usługi najwyższej jakości. Należy dokładnie się zastanowić, w czym jako kraj jesteśmy naprawdę dobrzy i wokół tych specjalności budować swój wizerunek.
Polska branża meblarska pełna jest indywidualnych inicjatyw, zauważalnych koncepcji i dynamicznie rozwijających się marek. Jest to ciągle za mało w otaczającej nas rzeczywistości. Marka „polskie meble” na rynkach zagranicznych nie jest wyrazista. Powinniśmy korzystać z wieloletnich doświadczeń takich potęg meblowych, jak Włochy czy Niemcy, które potrafią tworzyć wspólne programy promocyjne. Niezbędne są przy tym inwestycje w design i współpracę z projektantami. Jest to jedyna, choć niełatwa droga do uzyskania własnego stylu, oryginalności i budowania marki „polskich mebli”.

Czy branża może sama wypromować swoje produkty?

Doświadczenie innych krajów mówi, że nie. Powinno być partnerstwo prywatno-publiczne. Marketing narodowy to właśnie program wypromowania marek polskich we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi. Marketing narodowy, oprócz promocji wizerunku narodowego, musi zająć się także promowaniem narodowych specjalności. Marki krajowe muszą być znane na świecie. Nie stać nas, aby na rynkach zdominowanych przez duże organizacje zakupowe promować wprost swoje marki. Z kolei na rynkach tych musimy promować meble, gdyż właśnie tu się je sprzedaje. Polska nie ma nadal marki kraju przemysłowego. Nigdzie na świecie nie jest tak, że produkty postrzegane są lepiej niż kraj, z którego pochodzą. To jest właśnie zadanie marketingu narodowego. Promować trzeba miejsce produkcji jakim jest Polska. Musimy być z promocją wszędzie tam, gdzie są wielcy sprzedawcy. Trzeba się łączyć w sojusze w określonych celach np. w celu wejścia na dany rynek.

Podobno w Azji i Ameryce jesteśmy postrzegani jako producent z Europy, który nie wytwarza rzeczy masowych i tanich. Na ile czasy kryzysu zweryfikowały atrakcyjność polskich mebli?

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ