Grzegorz Smoliński - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Grzegorz Smoliński - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

  • Autor: Beata Michalik
  • 04 wrz 2017 12:35

Strefa dla meblarzy - to tutaj inwestują miliony

W ostatnich dwóch latach 7 firm z branży drzewnej otrzymało zezwolenia na prowadzenie tutaj działalności. Łączna wartość inwestycji zaplanowanych przez te przedsiębiorstwa to minimum 946 060 000 złotych. O rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiamy z jej prezesem Grzegorzem Smolińskim.

W ciągu ostatniego roku na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dużą aktywność wykazują firmy z branży meblarskiej i związanej z przetwórstwem drewna. Proszę opowiedzieć o inwestycjach tego segmentu przemysłu i o ich roli w rozwoju regionu?

Na początek warto podkreślić, że Polska należy do światowych liderów pod względem wartości produkcji oraz eksportu mebli. Wartość wyprodukowanych mebli w Polsce w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych, a prognozy na następne kilka lat są bardzo optymistyczne. Na tle Europy, nasz kraj zajmuje czwarte miejsce pod względem wartości produkcji sprzedanej, klasyfikując się za Niemcami, Włochami oraz Wielką Brytanią. Polska produkcja sprzedana mebli stanowi aż 7,1% produkcji mebli w całej Europie. Znaczny udział w tym sukcesie mają przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. Funkcjonuje tu 1206 firm meblarskich, które zatrudniają 17 000 pracowników. Dodatkowo w branży dotyczącej produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny istnieją 1452 przedsiębiorstwa, które dają pracę 7 700 osobom. Zatrudnienie w branży drzewnej to ponad 17% pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Wartość produkcji sprzedanej mebli w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku wyniosła 3 576 400 000 złotych, co stanowi 8,5% ogólnopolskiego wyniku i daje drugie miejsce pod tym względem na tle innych województw.

Funkcjonujące w W-MSSE firmy bardzo przyczyniły się do wypracowania opinii o polskich meblach, jako produkcie wysokiej jakości i przystępnych kosztach, docenianego w wielu krajach. Jesteśmy dumni, że wielu producentów mebli wybrało Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną, jako miejsce na rozwój swoich firm, które dają miejsce pracy wielu tysiącom osób. Przedsiębiorstwa te stanowią istotny wkład w rozwój regionu i kraju. Trzeba również pamiętać, że wokół tych firm tworzy się sieć kooperantów i dostawców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą pod potrzeby konkretnych firm. Te przedsiębiorstwa również zatrudniają pracowników i płacą podatki.

W ostatnich dwóch latach na terenie W-MSSE 7 firm z branży drzewnej otrzymało zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Łączna wartość inwestycji zaplanowanych przez te przedsiębiorstwa to minimum 946 060 000 złotych, a zatrudnienie znajdzie co najmniej 668 nowych pracowników - to bardzo dobre informacje dla regionu objętego granicami W-MSSE oraz Polski.

Ostatnio jest duży nacisk na rozwój nowych technologii, innowacyjność... Czy biorą Państwo pod uwagę te czynniki, poszukując nowych inwestorów?

Innowacje posiadają kluczowe znaczenie dla budowania wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności gospodarek. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęła w 2016 r. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w oparciu o kryterium innowacyjności. W latach 1997-2015 r. W-M SSE nie wydała ani jednego zezwolenia tego typu. Zwracamy uwagę aby realizowane inwestycje były na miarę XXI wieku, by firmy współpracowały z ośrodkami badań naukowych oraz uniwersytetami. Firmy, które inwestują na naszym terenie realizują w znacznej większości projekty polegające na wyposażaniu swoich zakładów w najnowocześniejsze linie technologiczne i systemy zarządzania.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ