Fot. Pfleiderer

Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 01 paź 2018 13:28 (aktualizacja: 01 paź 2018 14:05)

Grupa Pfleiderer zanotowała wzrost przychodów w I półroczu 2018 roku

Przychody Pfleiderer Group w I półroczu 2018 roku zwiększyły się o 5,4 proc. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen i sprzedaży produktów z wartością dodaną.

W drugim kwartale br. przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3 proc. - do 264,4 mln euro z 253,6 mln euro w analogicznym okresie 2017 roku. Główny udział w przychodach Grupy miał rynek DACH (46 proc.), Polska (24 proc.) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22 proc.). Co istotne, sprzedaż wysokomarżowych produktów z wartością dodaną odpowiadała łącznie za 64 proc. przychodów Pfleiderera. Ponadto zauważalny był również silny popyt na płyty z oferty podstawowej, jak na przykład płyty wiórowe surowe (RCB).

Z kolei wynik EBITDA w drugim kwartale br. wyniósł 32,9 mln euro w porównaniu do 35,3 mln euro rok temu. Zysk EBITDA „like-for-like” w drugim kwartale br., po wyłączeniu ujętej w wynikach 0,6 mln euro rezerwy na wypadek pokrycia potencjalnych prawnych i sądowych kosztów w związku z roszczeniami syndyka Alno, wyniósł 33,5 mln euro i był wyższy o 12,4 proc. niż przed rokiem. Ponadto pozytywny wpływ na wynik EBITDA w drugim kwartale 2017 roku miało wyksięgowanie ok. 5,5 mln euro na skutek zmian w niemieckich regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii. W drugim kwartale br. Grupa miała 1,6 mln euro straty netto wobec 8,3 mln euro zysku netto rok wcześniej za sprawą negatywnego wpływu różnic kursowych.

W pierwszym półroczu tego roku przychody Grupy Pfleiderer ze sprzedaży wzrosły o 5,4 proc. - do 533,2 mln euro z 506 mln euro rok wcześniej. Zysk netto w tym okresie wyniósł 5,8 mln euro wobec 18,6 mln euro w pierwszej połowie 2017 roku, na co również silny wpływ miały niekorzystne różnice kursowe. Natomiast wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2018 zwiększył się do 69,4 mln euro z 66,1 mln euro, co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Pierwsze półrocze było wymagające dla naszej branży. Nadal mamy do czynienia z mocnym wzrostem cen surowców, na nasze wyniki wpłynęły też zdarzenia jednorazowe. Mimo to wygenerowaliśmy większe przychody, a oczyszczona EBITDA w drugim kwartale była wyższa o ponad 12 proc. niż przed rokiem. Będziemy ograniczać drożejące surowce poprzez inteligentną politykę cenową i rozwój asortymentu produktów. Widzimy duży potencjał w produktach z wartością dodaną, dlatego zainwestowaliśmy m.in. w nową linię lakierniczą w Leutkirch. Dalsze działania optymalizacyjne i wzrost mocy produkcyjnych będą wspierać nasze wyniki, jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów –  mówi Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group.

Na ścieżce wzrostu

Pfleiderer realizuje ogłoszoną rok temu strategię rozwoju zmierzającą do poprawy rentowności i konkurencyjności Grupy w Polsce i Europie. Działania optymalizacyjne mają sprawić, że na koniec 2021 roku Pfleiderer wypracuje ok. 1,2 mld przychodów i marżę EBITDA na poziomie co najmniej 16 proc. Filarem strategii są inwestycje w nowe technologie i rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie produktów z wartością dodaną, które mają wspierać wyniki Grupy w kolejnych latach.

Nakłady inwestycyjne w 2018 roku mogą wynieść łącznie ok. 75 mln euro, a w pierwszym półroczu sięgnęły 27,3 mln euro. Pfleiderer uruchomił w tym okresie nową linię lakierniczą w Leutkirch w ramach inwestycji o wartości 13,9 mln euro. W efekcie Pfleiderer zwiększył zdolności produkcyjne wysokomarżowych wyrobów. Ponadto Pfleiderer zainwestował w rozwój instalacji do recyklingu drewna w Neumarkt, co przyczyni się do zwiększenia wydajności produkcji.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ