Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 17 lis 2016 08:50 (aktualizacja: 17 lis 2016 10:19)

Kolejna odsłona Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego

30 listopada br. w poznańskim Instytucie Technologii Drewna odbędzie się 21. spotkanie w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego. Jej uczestnicy będą dyskutowali między innymi o aktualnych programach badawczych i rozwojowych w sektorze leśno-drzewnym.

Pierwsze Polskie Platformy Technologiczne zostały powołane w 2004 roku w dziedzinie budownictwa, lotnictwa i przemysłu tekstylnego, natomiast 10 stycznia 2005 roku odbyła się w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji konferencja "Polskie Platformy Technologiczne", podczas której zostały podpisane porozumienia inaugurujące działalność kolejnych polskich platform, w tym Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego (PPTSL-D).

Program XI spotkania Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego

Termin: 30 listopada br., godz. 11.00.

Miejsce: aula Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1.

11.oo – Powitanie, przyjęcie programu spotkania – Ewa Ratajczak, koordynator PPTSL-D.

11.05 – Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego: jej rola i miejsce w europejskiej przestrzeni naukowej i gospodarczej – Andrzej Fojutowski, sekretarz PPTSL-D.

11.20 –Aktualne działania w obszarze sektora leśno-drzewnego sprzyjające nauce i przemysłowi w Polsce:

– programy badawcze i rozwojowe – Maria Władyka-Przybylak, zastępca koordynatora PPTSL-D:

1. program badawczy UE: Horyzont 2020, ERA-NET Bioenergy, Teaming,
2. programy strategiczne i sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Biostrateg, Techmastrateg, WoodINN, INNOBIO, Gospostrateg,
3. programy regionalne.

– współpraca Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego z dziedzinami pokrewnymi i innymi sieciami naukowo-biznesowymi – Andrzej Fojutowski, sekretarz PPTSL-D.

11.50 – działania Europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego – relacja ze spotkania Komitetu Doradczego FTP w dniu 21 listopada br. w Brukseli – Ewa Ratajczak, koordynator PPTSL-D:

– Surowce i materiały & Gospodarka cyrkulacyjna (Raw materials & Circular Economy),
– Biogospodarka (BioEconomy),
– co po roku 2020?

12.10 – Problematyka leśno-drzewna w programie ramowym Unii Europejskiej dla Badań i Innowacji Horyzont 2020 – Michał Wujewski, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań.

12.30-13.20 – przerwa (posiłek).

13.20 – Współpraca nauki z przemysłem w perspektywie krajowych i regionalnych specjalizacji – Elizabeth Duda, kierownik Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

13.40 – Badania nad optymalizacja produkcji biopaliw – w świetle projektów w ERA-NET (Bioenergy i Biostrateg) – Wojciech Cichy, kierownik Zakładu Bioenergii Instytutu Technologii Drewna.

14.00 – Dyskusja i sprawy różne.

14.30 - Podsumowanie i zakończenie spotkania – Ewa Ratajczak, koordynator PPTSL-D.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ