Stół Devills Furniture, wykonany z zachowanej, szerokiej drewnianej deski z pęknięciami. Widoczne piękne słoje nawiązują do natury.
Fot. archiwum projektanta

Stół Devills Furniture, wykonany z zachowanej, szerokiej drewnianej deski z pęknięciami. Widoczne piękne słoje nawiązują do natury. Fot. archiwum projektanta

  • Autor: Maria Antoni Hikiert
  • 27 gru 2013 18:02

Meble a ekologia, istotny problem rynku i natury

Czy kupując nowe meble mamy wpływ na zachowanie ekologicznej równowagi Ziemi? Zwykle nie mamy czasu na refleksje nad taką kwestią. Dla wielu z nas jest to wciąż temat dosyć abstrakcyjny. A jednak powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że również my możemy mieć wpływ na zachowanie tej równowagi.

Obawy

Nadal nie wszyscy naukowcy są przekonani, że równowaga ta już została naruszona, choć mające to potwierdzić zjawiska pogodowe odbiegają od normy i notowań z wieloletnich obserwacji. Nie podlega jednak dyskusji fakt, że nasza techniczna cywilizacja uwalnia do atmosfery ogromne ilości tzw. gazów cieplarnianych, z których najważniejszym jest dwutlenek węgla – CO2. Wiązany przez przyrodę w czasie milionów lat i magazynowany w postaci pokładów węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej czy gazu ziemnego, wykorzystywanych jako paliwo. Powstający w trakcie ich spalania dwutlenek węgla wędruje do atmosfery ziemskiej, której pojemność – chociaż ogromna – jest przecież ograniczona. Nawet niewielka zmiana jej składu, do którego aktualnie żyjące gatunki przystosowywały się w drodze ewolucji w bardzo długim czasie, może być dla wielu z nich zabójcza. Ponadto trzeba obawiać się, wynikającego z efektu cieplarnianego, topnienia lodowców i daleko idących zmian klimatu. Dlatego zmniejszenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, głównie dominującego wśród nich dwutlenku węgla, jest dzisiaj jednym z najważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesna cywilizacja.

Ograniczenia

Świadomość płynących stąd zagrożeń doprowadziła do przyjęcia postanowień (protokół z Kioto) ograniczania emisji i stosowania w coraz większym stopniu odnawialnych źródeł energii w postaci energii słońca, wiatru, wody, energii geotermalnej i zawartej w biomasie. Najczystszym pod względem emisji gazów źródłem energii jest energia jądrowa, która w państwach „starej” Unii Europejskiej (tzw. „piętnastki”) pokrywa aż 35% zapotrzebowania (2006 r). Dalsze intensywne zwiększanie jej produkcji stoi jednak pod znakiem zapytania, ze względu na problem usuwania radioaktywnych odpadów i negatywny stosunek do niej społeczeństwa w wielu krajach. W związku z tym dziś wszystkie wysiłki powinny pójść w kierunku ograniczania zużycia energii poprzez modernizację procesów wytwórczych i eliminacji jej marnotrawienia w codziennej działalności człowieka. Trzeba jednakże wyraźnie powiedzieć, że nie może być mowy o rozwoju gospodarczym – szczególnie krajów o niskim poziomie stopy życiowej – bez zwiększania przez nie zużycia energii i tym samym bez zwiększania emisji CO2. Wśród krajów członkowskich UE Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o zużycie surowców i energii w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ