Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: bm
  • 21 lut 2019 11:45

Naukowo o gospodarce drzewnej. Konferencja w Poznaniu

Instytut Technologii Drewna wspólnie z Lasami Państwowymi organizuje międzynarodową konferencję naukową pod hasłem "Drewno - Nauka - Gospodarka". Tematyka konferencji będzie interesująca między innymi dla segmentu meblarstwa.

Zarówno w Polsce, jak i za granicą, dotychczasowe konferencje o charakterze naukowym są na ogół organizowane odrębnie przez przedstawicieli nauk z zakresu leśnictwa oraz reprezentantów nauk z zakresu drzewnictwa. Problematyka dotycząca gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem jest jednak na tyle złożona, że wymaga podejścia multidyscyplinarnego w jej postrzeganiu i jednocześnie wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych. We współczesnym świecie konieczna jest bowiem szybka wymiana najnowszej wiedzy z perspektywy całego łańcucha drzewnego.

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce. Wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym gronie ekspertów nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie pozwoli na wskazanie kierunków badawczych o największym potencjale wdrożeniowym oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności sektora leśno-drzewnego na arenie międzynarodowej.

Konferencja obejmuje swoją tematyką m. in.: zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystywanie, innowacje w sektorze leśno-drzewnym, recykling, meblarstwo, tartacznictwo,
inne branże bazujące na drewnie.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 października 2019, w IBB Andersia Hotel w Poznaniu.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ