• Autor: ps
 • 04 maj 2015 10:57 (aktualizacja: 06 maj 2015 08:51)

Nowe surowce do wytwarzania płyt w meblarstwie

Na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie realizowany jest projekt obejmujący zbadanie możliwości wykorzystania drewna topoli i modrzewia, pochodzącego z plantacji drzew szybko rosnących, jako surowca w produkcji płyt drewnopochodnych (wiórowych i MDF), dla przemysłu meblarskiego.

Projekt prowadzony jest w ramach programu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pod kierownictwem dr. inż. Piotra Boruszewskiego.

Realizacja projektu umożliwi opracowanie warunków technologicznych pozwalających na wprowadzenie „nowych” surowców do wytwarzania płyt.

 • Wykorzystanie drewna z plantacji ograniczy deficyt surowca

  Dr inż. Piotr Boruszewski

  Na świecie prowadzone są intensywne prace nad pozyskiwaniem drewna z plantacji drzew szybko rosnących, co wynika z coraz większego zapotrzebowania gospodarki światowej na drewno.
   
  Zalety surowca drzewnego z plantacji wynikają nie tylko z wysokiej produktywności, ale także z możliwości dostępu do wysoce skoncentrowanej i korzystnie rozmieszczonej z punktu widzenia potrzeb przemysłu drzewnego bazy surowcowej. W celu rozszerzenia bazy surowcowej dla przemysłu płyt drewnopochodnych o drewno z plantacji szybko rosnących należy zbadać wszystkie istotne cechy tego surowca, począwszy od właściwości drewna w chwili jego pozyskania, przez zmiany jego jakości podczas składowania, a skończywszy na optymalizacji przerobu i doborze parametrów technologicznych dla uzyskania wyrobów gotowych, spełniających stawiane im wymagania.
   
  Wykorzystanie drewna pochodzącego z plantacji drzew szybko rosnących wpłynąć może na ograniczenie deficytu surowcowego dla przemysłu tworzyw drzewnych (rocznie szacownego w Polsce na ok. 20%), w konsekwencji na redukcję kosztochłonności procesów technologicznych w aspekcie cen surowca i jego przerobu, co będzie miało wymierny efekt finansowy i ekologiczny. Ponadto zmiany w dotychczasowej strukturze surowcowej w technologii płyt wiórowych i MDF, poprzez zastosowanie nowych surowców (drewno plantacyjne drzew szybko rosnących), skutkować mogą wprowadzeniem na rynek materiałów o polepszonych właściwościach fizycznych i mechanicznych. Kolejnym, pozytywnym aspektem realizacji projektu, wynikającym pośrednio z zagospodarowania drewna z plantacji, będzie możliwość aktywizacji rolnictwa, poprzez motywowanie do zakładania plantacji drzew szybko rosnących na gruntach porolnych, odłogowanych oraz takich, na których inne uprawy z różnych względów nie mogą być prowadzone.
   
  Opracowanie technologii wytwarzania płyt wiórowych i MDF z drewna drzew szybko rosnących pozwoli również zmniejszyć uzależnienie od drewna z lasu i przyczyni się do utrzymania wielofunkcyjności Lasów Państwowych. Zaproponowana koncepcja zaadoptowania drewna z plantacji drzew szybko rosnących ma duże znaczenie naukowe oraz utylitarne, bowiem bezpośrednio przełoży się na utrzymanie wysokiej konkurencyjności dynamicznie rozwijającej się gałęzi przemysłu, którą stanowi drzewnictwo.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ