Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: bm
  • 07 lut 2017 12:46 (aktualizacja: 07 lut 2017 13:00)

Ogólnopolska narada polskiego przemysłu drzewnego

Jaka jest obecna sytuacja polskiego przemysłu drzewnego? Czy nowe rozwiązania dotyczące między innymi procedur sprzedaży drewna mają więcej plusów czy minusów? O tym między innymi będą rozmawiać uczestnicy Ogólnopolskiej Narady Przemysłu Drzewnego, która odbędzie się 16 lutego w Strykowie.

Rada Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego postanowiła, że o najnowszych postanowieniach związanych ze sprzedażą drewna, a - co się z tym wiąże - z przyszłością branży drzewnej - warto podyskutować w szerszym gronie. Stąd pomysł zorganizowania Ogólnopolskiej Narady, w której mają wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, jak i reprezentujące ich organizacje. 

Temat Narady: "Stan i perspektywy polskiego przemysłu drzewnego wobec zakończonych procedur sprzedaży drewna na 2017r. oraz wobec innych regulacji i przepisów."

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Miejsce: Hotel 500 w Strykowie, ul. Warszawska - Smolice 1B, 95-010 Stryków

Data: 16 luty 2017r., godz. 11.00

Przebieg narady :

1. Powitanie i wprowadzenie – Prezydent Izby Sławomir Wrochna

2. Wybór Komisji Wnioskowej

3. Przedstawienie prezentacji Ministerstwa Rozwoju – ocena stanu przemysłu drzewnego w Polsce

4. Prezentacja i omówienie dostępnych danych dotyczących cen drewna okrągłego ukształtowanych na 2017r. w porównaniu do wcześniejszych okresów i cen w innych krajach Europy, - R. Gruszczyński, PIGPD

5. Prezentacja i omówienie uwag zgłaszanych przez członków Izby w trakcie i po zakończeniu procedur sprzedaży drewna na 2017r. oraz dotyczących innych przepisów – dyrektor Biura PIGPD, B. Czemko

6. Prezentacja stanowisk innych wiodących organizacji przedsiębiorców - KN EPAL, OZPPD, SPP, SPPD, OIGPM

7. Dyskusja z udziałem wszystkich zgromadzonych – zebranie uwag, wniosków i propozycji dotyczących  potrzebnych zmian i koniecznych w tym celu działań

8. Przerwa kawowa, w jej trakcie Komisja Wnioskowa formułuje wnioski z dyskusji

9. Przedstawienie i przyjęcie wspólnych wniosków opracowanych przez Komisję Wnioskową

WASZE KOMENTARZE (1) + DODAJ KOMENTARZ

    • 1, 2017-02-23 09:34:41
    Hello! Where I can find somebody who interest in wood, industrial wood from Belarus? Please, write to 3450348win@gmail.com Looking for buyers from Europe