Fot. Pfleiderer

Fot. Pfleiderer

  • Autor: bm
  • 11 maj 2017 08:24 (aktualizacja: 16 maj 2017 10:11)

Pfleiderer Group notuje wzrost sprzedaży w 2017

Grupa Pfleiderer przedstawiła raport z wyników sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku. Wynika z niego, że skonsolidowane przychody netto wypracowane przez koncern we wspomnianym okresie wyniosły 252 milionów euro, co oznacza wzrost o 2,5%. Wzrósł udział w sprzedaży produktów z wartością dodaną.

W I kwartale 2017 r. przychody Pfleiderer Group wzrosły o 2,5% wobec tego samego okresu zeszłego roku, do poziomu 252 mln euro. Udział wysokomarżowych produktów z wartością dodaną w całości sprzedaży wyniósł w tym okresie 67%. Grupa odnotowała istotny wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach, co pozwoliło na wygenerowanie dodatkowego przychodu w wysokości 16,3 mln euro. Na wzrost sprzedaży wpływ miał duży popyt ze strony branży meblowej oraz budowlanej.

„W I kwartale 2017 r. zanotowaliśmy istotny wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach. Dzięki inwestycjom zrealizowanym w 2016 r. wzrosły dostępne moce na naszych kluczowych liniach produkcyjnych i obecnie są one niemal w pełni wykorzystywane. W kolejnych okresach będą w dalszym ciągu wspierać naszą sprzedaż w zakresie produktów z wartością dodaną, których udział w przychodach zwiększył się do 67%. Jesteśmy na dobrej drodze by osiągnąć cele jakie założyliśmy sobie na 2017 r.” - powiedział Michael Wolff, Prezes Zarządu Pfleiderer Group.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ