Płyty ze strukturą Xtreme Matt z oferty firmy Pfleiderer. Fot. Pfleiderer

Płyty ze strukturą Xtreme Matt z oferty firmy Pfleiderer. Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 14 lis 2018 08:35 (aktualizacja: 15 lis 2018 10:07)

Pfleiderer zanotował kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA

Wynik EBITDA Grupy Pfleiderer za trzeci kwartał br. wzrósł o 16,9 proc. r/r do 35,2 mln euro. Z kolei marża EBTDA wzrosła o 0,9 p.p. do 13,2 proc.

Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer w trzecim kwartale 2018 roku wzrosły o 8,8 proc. r/r do 266,5 mln euro. Wzrost przychodów wspierany był przez wyższe ceny sprzedanych produktów, zwiększone wolumeny sprzedaży oraz poprawę miksu produktowego. Udział produktów z wartością dodaną, takich jak płyty wiórowe laminowane i lakierowane (MFC) oraz laminaty wysokociśnieniowe (HPL), w trzecim kwartale br. stanowił 63 proc. łącznej sprzedaży, a narastająco od początku roku sięgnął 64 proc.

Pfleiderer odnotował znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży: w trzecim kwartale wzrósł on o ponad 10 proc. r/r do 60,5 mln euro, a marża brutto na sprzedaży była wyższa o 0.3 p.p. r/r i ukształtowała się na poziomie 22,7 proc. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wartości te wyniosły odpowiednio 183,2 mln euro i 22,9 proc.

Wynik EBITDA w trzecim kwartale wzrósł o 16,9 proc. r/r do 35,2 mln euro, wspierany przede wszystkim przez wzrost przychodów. Wzrost zysku EBITDA odnotowano pomimo rosnących kosztów materiałów do produkcji, w tym drewna i chemikaliów. EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych zwiększyła się o niemal 19 proc. r/r do 37,3 mln euro.

Zyskowność grupy poprawiła się również dzięki większej efektywności po stronie kosztowej. W trzecim kwartale koszty sprzedaży spadły o 7 proc. r/r do 32 mln euro, a koszty administracyjne w tym samym okresie spadły o 10 proc. r/r do 10,8 mln euro. Tym samym wysokość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) odpowiadała jedynie 16,2 proc. całości sprzedaży. Wskaźnik ten jest niższy o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trend spadku kosztów, widoczny w wynikach pierwszych dziewięciu miesięcy, przyspieszył w trzecim kwartale.

Zysk netto w trzecim kwartale 2018 roku ukształtował się na poziomie 9,8 mln euro wobec 0,4 mln euro w analogicznym okresie 2017 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku skonsolidowane przychody Pfleiderer Group wzrosły o 6,5 proc. r/r do 799,7 mln euro. Zysk EBITDA zwiększył się o 8,7 proc. do 104,6 mln euro, a marża EBITDA za pierwsze 9 miesięcy roku wyniosła 13,1 proc. (wzrost o 0,3 p.p.). EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych (skorygowana o koszty zewnętrznych konsultantów związanych z aktualizacją strategii oraz rezerwę na koszty prawne związane z roszczeniem syndyka Alno) wyniosła 107,4 mln euro, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r.

Trzeci kwartał był najlepszym jak dotąd kwartałem, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Pfleiderer zwiększył zyskowność pomimo wyraźnie rosnących cen surowców, w tym drewna, żywic i produktów chemicznych. Stało się tak dzięki ścisłej kontroli kosztów, zwiększaniu efektywności aktywów produkcyjnych oraz inteligentnej polityce cenowej. Udało nam się z sukcesem przenieść rosnące koszty surowców na ceny produktów końcowych przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Wciąż będziemy się skupiać na zwiększaniu sprzedaży produktów o wartości dodanej, gdzie wciąż widzimy pole do poprawy – powiedział Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group

W celu określenia obszarów z największym potencjałem wzrostu wewnątrz spółki i w jej rynkowym otoczeniu Pfleiderer przeprowadził, wraz z jedną z trzech wiodących na świecie firm doradztwa strategicznego, dogłębną analizę linii biznesowych. Jej efektem jest opracowanie 12 inicjatyw efektywnościowych, które potwierdzają zasadność przyjętej strategii do 2021 roku i wspierają jej realizację.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ