Dekor Glamour Wood z oferty firmy Pfleiderer. Fot. Pfleiderer

Dekor Glamour Wood z oferty firmy Pfleiderer. Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 11 kwi 2018 08:29 (aktualizacja: 11 kwi 2018 20:01)

Wzrost przychodów Pfleiderer Group w 2017 roku

Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer w 2017 roku wzrosły o 4,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku, a wynik EBITDA o 9,3 proc.

Kluczowymi wydarzeniami dla Pfleiderer Group w 2017 roku były przede wszystkim przedstawienie Strategii do 2021 roku, realizacja planu inwestycyjnego, refinansowanie zadłużenia, a także zmiany w zarządzie i udany skup akcji własnych.

Miniony rok był bardzo pracowity dla Pfleiderer Group. Gruntownie przeanalizowaliśmy funkcjonowanie Grupy, czego efektem jest przedstawiona we wrześniu Strategia Pfleiderer Group do 2021 roku. Realizacja określonych w niej celów pozwoli na utrzymanie wiodącej pozycji w naszej konkurencyjnej i dynamicznie zmieniającej się branży. Sukcesy osiągnęliśmy m.in. poprzez optymalizację procesów w Grupie, co przełożyło się np. na zwiększenie efektywności operacyjnej, lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, optymalizację kosztów produkcji i minimalizację przestojów. Udoskonalaliśmy nasze podejście skupione na kliencie poprzez ciągłą poprawę jakości obsługi klientów i rozwój nowych produktów - mówi Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group.

W całym 2017 roku marża brutto wyniosła 23 proc., pozostając na stabilnym poziomie r/r dzięki wdrożeniu nowej polityki cenowej i mimo znaczącego wzrostu cen surowców. EBITDA Grupy wyniosła 120 mln euro i wzrosła o 9,3 proc. r/r. Marża EBITDA była na podobnym poziomie jak w 2016 roku i wyniosła 11,9 proc.

Przemyślane inwestycje

W 2017 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 76,3 mln euro. W ramach realizacji strategicznych projektów Pfleiderer Group zrealizowała bądź rozpoczęła realizację inwestycji, takich jak „Czteropak inwestycyjny” (projekt "4-Pack") w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w zakładzie w Neumarkt, linia lakiernicza w Leutkirch. Grupa zainwestowała również w rozwój spółki zależnej Silekol.

Realizowane i zaplanowane projekty inwestycyjne pomogą osiągnąć wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu 1,2 mld euro i przyczynią się do poprawy marży EBITDA do poziomu minimum 16 proc. za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Refinansowanie zadłużenia

W pierwszej połowie 2017 roku zarząd Pfleiderer Group z powodzeniem przeprowadził refinansowanie zadłużenia z 2014 roku. Nowe warunki jego obsługi pomogą w znacznym obniżeniu kosztów finansowych. 1 sierpnia nastąpił wykup niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych. Szacowane oszczędności wynikające z niższych kosztów obsługi zadłużenia od 2018 roku będą wynosić ok. 6,5 mln euro rocznie  w porównaniu do lat 2016-2017.

Wzrost wartości akcyjnej spółki

Chcąc dzielić się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami, 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za 2016 rok w wysokości 71,2 mln zł, czyli 1,1 zł na każdą akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje spółki. Wypłata dla akcjonariuszy nastąpiła w lipcu ubiegłego roku.

Program nabycia akcji własnych

W związku z realizacją zatwierdzonego w czerwcu 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki programu nabywania akcji własnych pod koniec września zarząd Pfleiderer Group określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych. Realizując założenia programu, w ramach trzech transz Pfleiderer Group nabył w dniach 12 października 2017 roku oraz 7 i 27 lutego 2018 roku łącznie 5.396.933 akcji, co w przybliżeniu odpowiada 8,34 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ