• Autor:
  • 27 gru 2013 18:01

Zużyte meble, surowiec i energia, cz. I

Polski przemysł meblarski jest z całą pewnością przemysłem nowoczesnym i bardzo prężnym, należącym do grupy branż o dużym potencjale rozwojowym. O możliwościach tej branży najlepiej świadczą liczby i wskaźniki ekonomiczne.

W latach 2000-2005 nastąpiło podwojenie produkcji mebli i ich eksportu do poziomu odpowiednio ponad 20 mld złotych oraz 5 mld euro. Tak wysoki poziom produkcji dał Polsce czwarte miejsce wśród eksporterów mebli na rynek Unii Europejskiej. Bilans handlu zagranicznego branży meblarskiej jest dla Polski bardzo korzystny i w roku 2005 wyniósł ponad 15 mld złotych.

Przemysł meblowy ze względu na profil produkcji nierozerwalnie związany jest z branżą płyt drewnopochodnych. Znaczna część produkowanych płyt przeznaczona jest do produkcji meblowej. Przemysł płyt drewnopochodnych w Polsce przedstawia się również bardzo imponująco. Branża ta, poza produkcją sklejki, jest stosunkowo młodą i wciąż dynamicznie rozwijającą się dziedziną przemysłu. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej, Polska z produkcją ponad 4 mln m3 jest piątym co do wielkości producentem wszystkich płyt drewnopochodnych, czwartym płyt wiórowych (z OSB), a trzecim płyt pilśniowych (z MDF) oraz liderem w produkcji płyt pilśniowych porowatych. W ostatnim pięcioleciu przemysł ten charakteryzował się przeciętnie wyższą dynamiką produkcji od osiąganej w całym krajowym przemyśle. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy była możliwość łatwego dostępu do surowca drzewnego.
Zagrożeniem dla całej branży drzewnej w tym szczególnie dla przemysłu płyt drewnopochodnych i meblarstwa jest niedobór surowca drzewnego, którego rynek w większej mierze, bo aż 80%, został zmonopolizowany przez Lasy Państwowe. Narastający niedobór surowca pociąga za sobą niekontrolowany wzrost cen, który oddziałuje na poszczególne branże na zasadzie naczyń połączonych, powodując wzrost cen wyrobów finalnych produkowanych przez każdą branżę.
Należy zaznaczyć iż płyty drewnopochodne należą do produktów drzewnych wysoko przetworzonych. Do ich produkcji wykorzystuje się surowce rożnej jakości. Począwszy od drobnicy leśnej, zrzyn tartacznych, poprzez papierówkę, skończywszy na drewnie sklejkowym. W większości przypadków przemysł płytowy poza sklejką zużywa niskowartościowe sortymenty drewna leśnego oraz odpady z przemysłu drzewnego.

Drewno poużytkowe – obieg materiału

Współczesne wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych wytwarzane są według określonych standardów jakościowych. Szczególnie meble, które produkowane są z przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, muszą spełniać wygórowane wymogi norm, świadectw jakości, certyfikatów bezpieczeństwa. Zakończenie żywotności mebli nie wiąże się ze zmianą składu jakościowego samego wyrobu lecz utratą cech użytkowych. Meble jako surowiec wtórny nadal charakteryzują się wysoką higienicznością.
W przypadku określenia ilości drewna poużytkowego jego wielkość powstawania jest pewną pochodną funkcji życia wyrobów drzewnych i pewnych czynników ekonomiczno-społecznych, jakie występują w danym kraju. Czas rotacji poszczególnych rodzajów wyrobów drzewnych z pominięciem opakowań i wyrobów jednorazowego użytku, nie jest czasem stałym. Dla większości wyrobów drzewnych, a w szczególności wyrobów wysoko przetworzonych w tym szczególnie mebli, czas rotacji nie zawsze jest zależny od faktycznego stopnia zużycia wyrobu. Na czas zużytkowania wyrobów drzewnych, poza jego faktycznym stopniem zużycia, wpływają również takie czynniki, jak: poziom życia społeczeństwa, wielkość konsumpcji towarów, warunki ekonomiczne, cena wyrobu, warunki płatności lub formy kredytowania, a w przypadku mebli również panująca moda i trendy. Z pewnością można stwierdzić, poza wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami, że o częstotliwości wymiany mebli i wyposażenia wnętrz decyduje odbiorca mebli, czyli kupujący.
Zamożność społeczeństwa ma znaczący wpływ na poziom konsumpcji mebli. W państwach bogatych czas ich wymiany jest znacznie krótszy niż w naszym kraju, a poziom wykorzystania drewna poużytkowego w produkcji nowych wyrobów jest bardzo wysoki.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ