• Autor: Leszek Danecki, OBRPPD
  • 27 gru 2013 18:01

Zużyte meble, surowiec i energia cz. II

(...) Uwzględniając fakt, że poziom konsumpcji mebli w Polsce jest bardzo niski na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, oraz panujący zastój w branży budowlanej oraz ostatnio zaistniały kryzys gospodarczy, nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu ilości drewna poużytkowego pochodzącego z recyklingu mebli. (...)

(...) Raczej w najbliższych latach ilość tego surowca będzie w miarę stała i będzie wahać się w przedziale 1,2 mln m3 do 1,5 mln m3. Warto jednak zwrócić uwagę na odpady płyt drewnopochodnych powstające przy wytwarzaniu tzw. produktów końcowych, głównie mebli i materiałów wyposażenia wnętrz. (...)

W zasadzie przerób drewna poużytkowego czystych sortymentów takich, jak palety, skrzynie i inne opakowania drzewne, po oddzieleniu części metalowych i innych łączników nie powinien stwarzać większych problemów. Odmiennie przedstawia się sprawa wtórnego przerobu drewna poużytkowego pochodzącego z recyklingu mebli. Z całą pewnością decydującą rolę w materiałowym przetwarzaniu sortymentów poużytkowego drewna meblowego będzie miał przemysł płyt aglomerowanych, głównie płyt pilśniowych i wiórowych. Ze względu na niewygórowane wymogi odnośnie surowca drzewnego stosowanego do produkcji obydwa te przemysły zarówno pod względem technicznym i technologicznym są w stanie przerobić prawie wszystkie rodzaje drzewnych odpadów przemysłowych oraz znaczącą ilość sortymentów drewna z recyklingu.

Wióry z recyklingu mebli

Cząsteczki drzewne przeznaczone do wytwarzania płyt wiórowych powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami określającymi wymiary oraz kształt. Długość wiórów oznacza wymiar zgodny z kierunkiem przebiegu włókien drzewnych, natomiast grubość i szerokość stanowią wymiary w kierunku prostopadłym do przebiegu włókien. Wielkością decydującą o tych parametrach jest grubość wióra. Na grubość wióra mają wpływ przede wszystkim użyte podczas rozdrabniania rodzaje narzędzi, warunki przeprowadzenia procesu oraz właściwości materiału. Mechaniczny sposób rozdrobnienia elementów meblowych wytworzonych z tworzyw drzewnych stawia wysokie wymagania odnośnie składu odpadów płyt wiórowych. Takie elementy mebli jak sztuczne powłoki okucia, zamki elementy szklane i inne muszą zastać oddzielone. Wióry wtórne uzyskane ze skrawania płyt meblowych wykazały odmienną strukturę przestrzenną w porównaniu z wiórami z drewna naturalnego oraz innych sortymentów drewna recyklingowego.

W wiórach wytwarzanych z surowca naturalnego kierunek włókien pokrywa się z ich długością. W przypadku wiórów wtórnych z tworzyw drzewnych zasada ta nie jest stała.

Przeprowadzone badania w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie oraz w Katedrze Tworzyw Drzewnych SGGW w Warszawie nad wytworzeniem i charakterystyką wiórów wtórnych z płyt wiórowych wykazały, iż wióry te posiadają odmienną strukturę przestrzenną. Jednocześnie podczas skrawania wiórów wtórnych uzyskuje się znacznie odmienny skład frakcyjny, niż w przypadku analogicznego skrawania wiórów z drewna świeżego. Znaczna część wytworzonych wiórów drzewnych kształtem zbliżona jest do cząstki trociny drzewnej.
Porównując również skład frakcyjny tych wiórów z analogicznie wytworzonymi wiórami z surowca świeżego wyraźnie widać przesunięcie frakcji w kierunku wzrostu cząstek drobnych. Dla wytworzonej mieszaniny wiórów wtórnych stosunkowo duży jest udział pyłu. Ujmując ogólnie skład frakcyjny i cechy wymiarowe tych wiórów nie były najlepsze.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ