Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

  • Autor: rankomat.pl
  • 15 sty 2020 13:56

Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

Polisa mieszkaniowa to jeden z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. Jej skuteczność jest uzależniona od wielu czynników odpowiadających indywidualnym wymogom. Warto wiedzieć, co firmy ubezpieczeniowe oferują w tym zakresie klientom.

Polisa mieszkaniowa dotyczy mieszkania, domu oraz budynku w budowie. Tymczasem w jej ramach ochroną można objąć również i szereg innych nieruchomości. Chodzi o:

• budynki gospodarcze,
• piwnice,
• garaże,
• domki letniskowe,
• obiekty zaliczane do małej architektury (np. altanki ogrodowe),
• nagrobki,
• chodniki i podjazdy,
• zbiorniki wodne (oczka wodne, baseny),
• ogrodzenia.

Chcąc ubezpieczyć tego typu nieruchomości, trzeba pamiętać o paru istotnych kwestiach. Po pierwsze: najprościej objąć ochroną zabudowania trwale związane z gruntem – w innych przypadkach, takich jak np. tunele foliowe czy szklarnie, mogą wystąpić trudności z nabyciem stosownego ubezpieczenia.

Po drugie – włączenie niektórych zabudowań do polisy jest zdeterminowane posiadaniem przez daną nieruchomość odpowiednich zabezpieczeń, np. zamków w drzwiach. Zasady korzystania z polisy i wymogi stawiane ubezpieczonemu są dokładnie określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Natomiast oszacowanie wysokości składki uwzględniającej rozmaite zabudowania jest możliwe dzięki porównaniu ofert za pomocą tego kalkulatora ubezpieczeń mieszkaniowych, np. https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator.

Ubezpieczenie ruchomości – ważny element polisy

Nieruchomość to nie tylko elementy stałe (ściany, mury etc.), ale również mienie ruchome stanowiące niezwykle istotną część majątku osoby zgłaszającej nieruchomość do ubezpieczenia. Poprzez mienie ruchome należy rozumieć przedmioty, które można wynieść z terenu nieruchomości bez konieczności uprzedniego ich demontażu przy zastosowaniu narzędzi.

Na liście ruchomości znajdują się m.in.:

• wolnostojące meble,
• wolnostojące urządzenia AGD,
• sprzęt elektroniczny,
• sprzęt sportowy i turystyczny,
• książki i płyty,
• przedmioty kolekcjonerskie,
• biżuteria,
• odzież,
• zwierzęta domowe,
• perfumy.

Ruchomości narażone są na szereg zagrożeń na czele z kradzieżą. Mogą także ulec uszkodzeniu bądź zniszczeniu wskutek innych zdarzeń losowych, np. zalania, pożaru czy przepięcia.

Finansowe straty z tego tytułu są niekiedy bardzo wysokie – przykładowo według policji średnia wartość mienia padającego łupem złodziei włamujących się do domów i mieszkań wynosi ok. 11 tys. zł.

Trzeba jednak pamiętać, iż nie wszystkie ruchomości da się ubezpieczyć. Ochroną przeważnie nie można objąć m.in. broni palnej, trofeów myśliwskich, kamieni szlachetnych, danych zapisanych na różnych urządzeniach, gotówki czy niektórych ras zwierząt (np. gatunków psów uznawanych za agresywne) itp.

Zdarzenia losowe w polisie mieszkaniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej to jedna z kluczowych przesłanek decydujących o skuteczności polisy. Polisy mieszkaniowe są dostępne w wersji podstawowej i rozszerzonej. Wariant podstawowy chroni mury i ściany (czasem też inne elementy stałe) przed niektórymi zdarzeniami losowymi – w praktyce często okazuje się niewystarczający. Niezbędne jest zatem uwzględnienie w polisie ryzyk oferowanych przez ubezpieczycieli jako dodatki ze szczególnym wskazaniem na: