Akcja Zabawa to poważna sprawa. Fot. IKEA

Akcja Zabawa to poważna sprawa. Fot. IKEA

  • Autor: Redakcja Biznesmeblowy.pl
  • 02 paź 2019 06:27 (aktualizacja: 02 paź 2019 08:55)

CSR - druga twarz meblarskiego biznesu

Wsparcie lokalnych inicjatyw i młodych talentów, pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, mecenat kultury i sponsoring sportu, ale także dbałość o ochronę środowiska poprzez wprowadzanie odpowiednich standardów produkcyjnych... Działalność CSR w firmach meblarskich to już od lat nieodłączny element ich funkcjonowania na rynku.

Aktywność społeczna firm to ważny element ich strategii działania na rynku. Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” wskazuje, że firmy angażują się w działania CSR ze względu m.in. na zwiększające się zaufanie wśród pracowników (35 proc.) i klientów (32 proc.). Przedsiębiorstwa różnych branż – w tym również meblarskie - wspierają stowarzyszenia i fundacje pomagające osobom potrzebującym, sponsorują wydarzenia sportowe i kulturalne, organizują akcje i tworzą placówki działające na rzecz pracowników. Wiele firm deklaruje również swoje zaangażowanie w ochronę środowiska – głównie poprzez wspieranie zrównoważonego procesu produkcji i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, stosowanie odpowiednich urządzeń itd.

Długofalowa strategia

Coraz więcej firm nie tylko angażuje się w dobre praktyki, lecz także rozwija całą strategię CSR. Należy do nich między innymi Grupa Nowy Styl, która co dwa lata publikuje raporty poświęcone właśnie tematyce CSR. Odpowiedzialność jest częścią kultury organizacyjnej Grupy Nowy Styl. Rozwijamy się dynamicznie, ale z założeniem, by był to rozwój zrównoważony. - mówi  Anna Zdrojewska-Madura, starszy specjalista ds. komunikacji w Grupie Nowy Styl. - Działamy planowo – konkretne działania i zadania podejmujemy w oparciu o firmową strategię zrównoważonego rozwoju. Podstawą dla niej są cele, które definiujemy w „CSR Code” – raporcie wydawanym przez nas w cyklu dwuletnim. Jako firma produkcyjna realizujemy szereg działań z zakresu zrównoważonej produkcji. Projektujemy nowe produkty uwzględniając ich wpływ na środowisko na każdym etapie. Ograniczamy emisję zanieczyszczeń do powietrza i wody, dbamy o oszczędne zużywanie surowców takich jak drewno, plastik, metal oraz dążymy do minimalizacji odpadów. Ponadto pomagamy w rozwiązywaniu problemów wspólnot lokalnych, do których należymy.

Największa społeczność lokalna, w której życiu Grupa Nowy Styl uczestniczy od ponad 25 lat to mieszkańcy Podkarpacia. Z tego regionu pochodzi ponad 97% jej polskich pracowników, z tutejszych zasobów naturalnych firma korzysta i dlatego właśnie tutaj skupia swoje wsparcie. Od lat Grupa organizuje stypendia naukowe dla uczniów i studentów. Jej program prowadzi Fundacja im. Janusza Korczaka, której twórcami są założyciele firmy – Adam i Jerzy Krzanowscy. Każdego roku ze wsparcia korzysta około 50 uzdolnionych uczniów i studentów z Podkarpacia. Firma dofinansowuje naukę na uczelniach wyższych, kursy i szkolenia, które umożliwiają dostanie się na studia. Wśród beneficjentów jest wielu przyszłych lekarzy, prawników, pedagogów czy informatyków. Działalność CSR Grupy Nowy Styl obejmuje ponadto szereg innych inicjatyw, jak np. mecenat Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, edukacja ekonomiczna dla najmłodszych, czy sponsoring sportu.

Nie mniej ważna od aktywności społecznej jest dbałość o zachowanie zrównoważonej produkcji i ochronę środowiska. Firma wychodzi z założenia, że wszelkie działania tego typu są ważne zarówno dla pracowników, jak i dla kontrahentów przedsiębiorstwa. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, szczególnie z Europy Zachodniej, wśród których świadomość zrównoważonego rozwoju jest nie tylko wysoka, ale stanowi obszar wymagań.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ