Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 28 sty 2017 18:23 (aktualizacja: 31 sty 2017 09:19)

Firma Forte opublikowała wyniki finansowe

Zarząd Fabryk Mebli Forte podał wstępną informację o wynikach finansowych osiągniętych w IV kwartale 2016 roku. Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 304 mln zł, co oznacza wzrost o
7,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015.

W stosunku do skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za III kwartał 2016 roku przychody ze sprzedaży Fabryk Mebli Forte wzrosły o 24,1%.

W skali całego roku 2016 szacunkowa wartość skonsolidowanych obrotów wyniosła 1.089 mln zł i była wyższa o 14,2% względem roku 2015. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2016 roku wyniosła 40,5 mln zł, co oznacza wzrost o 35,0% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Natomiast skonsolidowany EBIT za IV kwartał 2016 roku w stosunku do III kwartału 2016 roku wzrósł o 24,1%. W skali całego ubiegłego roku szacunkowa wartość wyniku EBIT wyniosła 144 mln zł i była wyższa o 46,9% względem roku poprzedniego.

Zarząd spółki informuje, że powyższe wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym za rok 2016.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ