Siedziba firmy Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba firmy Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 07 maj 2018 09:40 (aktualizacja: 08 maj 2018 11:41)

Forte ogłosiło wstępne wyniki za I kwartał 2018 roku

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży Forte w I kwartale 2018 roku wyniosła 295 mln zł, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 oraz o 1 proc. w stosunku do IV kwartału roku 2017.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Forte w I kwartale 2018 roku wyniosła 295 mln zł, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 oraz o 1 proc. w stosunku do IV kwartału roku 2017.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej Forte za I kwartał 2018
roku wyniosła 16 mln zł, co oznacza spadek o 61 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 roku oraz spadek o 12 proc. w stosunku do IV kwartału roku 2017.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za I kwartał 2018 roku wyniosła 23 mln zł w stosunku do 25 mln zł w IV kwartale 2017 roku oraz 46 mln zł w I kwartale roku 2017.

Podane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym za I kwartał 2018.

W ocenie przedstawicieli Forte, I kwartał 2018 roku był ostatnim kwartałem, w którym na wynik  spółki wpływały skumulowane negatywne efekty:

- wysokiej ceny rynkowej płyty wiórowej;
- ograniczonej dostępności takiej płyty, skutkujące koniecznością w znacznie większym stopniu wykorzystywania do produkcji droższej płyty laminowanej;
- w konsekwencji powyższego - niepełne wykorzystanie własnych mocy produkcyjnych oklejania płyty;
- wciąż jeszcze ograniczone możliwości realizacji rosnącej liczby zamówień.

Powyższa ocena wynika z dwóch pozytywnych czynników, które będą miały bardzo istotny wpływ na kolejne kwartały tego roku:

1. Dzięki uruchomieniu własnego zakładu produkcji płyty drewnopochodnej w II kwartale 2018 roku zacznie być widoczny pozytywny wpływ wykorzystania własnej, tańszej dla spółki płyty, która jest podstawowym surowcem do produkcji mebli.

2. Dzięki realizowanym zmianom i projektom, które są wdrażane od przełomu 2018 roku, firma jest w stanie zapewnić dodatkowe moce produkcyjne, których wykorzystanie powinno przynieść pozytywne efekty od III kwartału 2018 roku i znacznie wzmocnić dynamikę sprzedaży w sezonie 2018/2019.

Mając na uwadze naturalny niższy wpływ zamówień na meble w II kwartale każdego roku, spółka w II kwartale 2018 roku będzie w stanie zrealizować pełny portfel zamówień (zarówno zaległych, jak i bieżących), jak również bezpiecznie zbudować zapas mebli pod realizację wysyłek w okresie tzw. wysokiego sezonu, zaczynającego się już w połowie III kwartału.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ