Siedziba firmy Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba firmy Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 30 lip 2019 13:00

Forte zanotowało spadek wyniku EBITDA

W II kwartale br. szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Forte wyniosła 27 mln zł. Przed rokiem, w analogicznym okresie, był on wyższy i wyniósł  35 mln zł.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży Grupy Kapitałowej Forte w II kwartale 2019 roku wyniosła 257 mln zł (w tym 14 mln zł
stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym
zakładzie). W analogicznym okresie roku 2018 było to 258 mln zł (w tym 5,6 mln zł stanowiła
sprzedaż płyty poza Grupę).

Według zarządu spółki, w II kwartale 2019 roku utrzymuje się negatywny trend na rynku płyty
meblowej, czego efektem jest realizowana kilkupunktowa ujemna marża na sprzedaży
nadwyżek płyty do podmiotów trzecich. Pomimo dość stabilnych cen surowca drzewnego,
ceny osiągane ze sprzedaży nie pokrywają w pełni kosztów wytworzenia płyty.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za II kwartał
2019 roku wyniosła 13 mln zł, co oznacza spadek o 45% w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku.

Z kolei szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za II kwartał
br. wyniosła 27 mln zł w stosunku do 35 mln zł w II kwartale roku 2018.

Zarząd spółki informuje, że jednorazowy wpływ na obniżenie wyniku EBIT w II kwartale 2019
roku miało ujęcie w kosztach sprzedaży 3 mln zł korekty dotyczącej uiszczonych opłat z tytułu
przejęcia odpowiedzialności środowiskowej producenta za produkty wprowadzone na rynek
niemiecki w 2018 roku. Powyższe spowodowane zostało wejściem w życie w Niemczech od
początku 2019 roku nowych przepisów prawnych (ustawy o opakowaniach VerpackG) i
wymaganym audytem niezależnego audytora, potwierdzającym prawidłowość realizowanych
obowiązków środowiskowych za rok 2018, przeprowadzonym w spółce w II kwartale 2019 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej w okresie
I półrocza 2019 roku wyniosła 66 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do analogicznego
okresu roku 2018.  Natomiast poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto Grupy Forte na koniec II kwartału br. nie przekracza poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi Grupę Forte.

Podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym za I półrocze 2019 roku.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ