Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

Siedziba Fabryk Mebli Forte w Ostrowi Mazowieckiej. Fot. Archiwum

  • Autor: mg
  • 19 wrz 2017 13:44 (aktualizacja: 21 wrz 2017 08:30)

Forte zanotowało spadki - wyniki raportu za I półrocze 2017 roku

Jak wynika ze sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku, przygotowanego przez Fabryki Mebli Forte, firma zanotowała w tym okresie spadek przychodów ze sprzedaży oraz zysków. Wciąż większość mebli producenta z Ostrowi Mazowieckiej trafia na eksport, głównie do krajów niemieckojęzycznych.

Czytaj też: W sierpniu 2017 roku spadły ceny mebli w polskich sklepach

Według informacji przekazanych przez Forte, przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniosły 536.254 tys. zł. Stanowi to spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o  4.229 tys. zł, gdy przychody osiągnęły poziom 540.483 tys. zł. Stanowi to spadek o 0,8 proc. Równocześnie zysk ze sprzedaży (brutto) spadł w porównywanym okresie z 209.196 tys. zł do 201.956 tys. zł.

Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 464,1 mln zł – 86,5 proc. sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2016 roku – 456,1 mln zł, co stanowiło 84,4 proc.). W tym czasie sprzedaż na rynku polskim wyniosła 72,1 mln zł (13,5 proc.) wobec 84,4 mln zł (15,6 proc.) w analogicznym okresie roku 2016.

Największy udział w sprzedaży miały kraje niemieckojęzyczne - 57,0 proc. (54,8 proc. w I półroczu 2016 roku), Europa Zachodnia i Północna - 19,0 proc. (20,7 proc.), Polska - 13,5 proc. (15,6 proc.), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia - 10,5 proc. (8,8 proc.). 

Największymi odbiorcami wyrobów Forte są Grupa Steinhoff International z siedzibą we Francji oraz
Roller GmbH z siedzibą w Niemczech. Udziały obrotów z Roller GmbH oraz z Grupy Steinhoff przekroczyły 10 proc. wszystkich przychodów.  

W tym czasie marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 37,7 proc. , czyli była o 1 pkt. procentowy niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główną przyczyną obniżenia rentowności był spadek kursu euro/zł w porównywalnych okresach.

Koszty sprzedaży wyniosły 115,2 mln zł i w stosunku do I półrocza 2016 roku nieznacznie wzrosły - o 2 proc. Obciążenie przychodów kosztami sprzedaży wyniosło 21,5 proc. wobec 20,9 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ