Fot. Grupa Nowy Styl

Fot. Grupa Nowy Styl

  • Autor: bm
  • 20 wrz 2018 13:05 (aktualizacja: 23 wrz 2018 15:42)

Grupa Nowy Styl opublikowała globalny raport o CSR

Grupa Nowy Styl opublikowała raport danych niefinansowych „CSR Code” za lata 2016-2017. „CSR Code 2016-2017” to już trzeci wydany w ostatnich 6 latach globalny raport społeczny firmy. Grupa Nowy Styl prezentuje w nim swoją strategię zrównoważonego rozwoju i rozlicza się z realizacji celów.

Przygotowany zgodnie ze standardami GRI i zweryfikowany przez audytorów Deloitte raport to narzędzie, dzięki któremu firma komunikuje klientom biznesowym oddziaływanie na społeczności, gospodarkę i środowisko. I pokazuje, jak przez swoje standardy wspiera tworzenie zrównoważonych przestrzeni biurowych. „Raport przygotowujemy z myślą o całym naszym otoczeniu, ale szczególnie o pracownikach i klientach. Nasi klienci to przede wszystkim przedsiębiorstwa, bardzo często międzynarodowe organizacje, dla których bezpieczeństwo produktów, spełnianie norm środowiskowych czy odpowiedzialność dostawcy są podstawowym warunkiem współpracy. W tegorocznym raporcie położyliśmy więc nacisk na oczekiwane przez nich standardy, a dodatkowo pokazaliśmy, jak wspierając w tworzeniu optymalnie zaprojektowanych biur, pomagamy realizować ich własną strategię zrównoważonego rozwoju” – mówi Alina Szastok, która koordynowała prace zespołu przygotowującego raport „CSR Code”.

Raport „CSR Code” Grupy Nowy Styl prezentuje pełne dane z jej spółek produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Szwajcarii, a także wybrane informacje dotyczące spółek w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i na Słowacji za lata 2016 i 2017. Ponad 60 zaprezentowanych w nim wskaźników zostało wybranych w oparciu o oczekiwania kluczowych grup interesariuszy (w badaniu ankietowym wzięło udział ok. 150 osób), na podstawie benchmarkingu europejskich konkurentów Grupy i w zgodzie ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. Bezpośredni nadzór nad projektem sprawował członek zarządu i dyrektor operacyjny - Dariusz Frydrych.

Twórcy raportu zawarli w nim cele strategiczne Grupy Nowy Styl w 6 obszarach: relacji z pracownikami, klientami, społecznością lokalną i dostawcami, a także wpływu na środowisko i standardów etycznych. I umiejscowili je w szerszym kontekście wyzwań cywilizacyjnych, m.in. pokazując ich spójność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ