System Avaya w Grupie Nowy Styl

System Avaya w Grupie Nowy Styl

  • Autor: bm
  • 06 marz 2019 14:51 (aktualizacja: 10 marz 2019 12:48)

Grupa Nowy Styl wdraża nowoczesny system komunikacji

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie komunikacji pozwoli poprawić wydajność biznesową i uprościć infrastrukturę komunikacyjną przedsiębiorstwa. Wprowadzono je w Grupie Nowy Styl.

Grupa Nowy Styl wdrożyła kompleksowe rozwiązania zunifikowanej komunikacji firmy Avaya. Nowoczesny system UC umożliwia prowadzenie komunikacji głosowej, zestawianie wideokonferencji oraz pracę grupową w międzynarodowym środowisku, obejmującym 1600 abonentów z 16 krajów świata.

Jednym z podstawowych założeń modernizacji systemu komunikacyjnego firmy było zastąpienie wszystkich rozwiązań telefonicznych i telekomunikacyjnych przez jednolity, centralnie zarządzany, zintegrowany system, obejmujący wszystkie obiekty i lokalizacje firmy w poszczególnych państwach. Wdrożenie rozwiązań Avaya pozwoliło na pełną unifikację urządzeń i aplikacji oraz na znaczące uproszczenie procesów związanych z administracją i utrzymaniem systemów w ruchu. Nowy system pozwolił też na uproszczenie zarówno komunikacji wewnętrznej pomiędzy lokalizacjami, jak
i zewnętrznej m.in. z podwykonawcami.

Rozwiązania wdrożone w naszej organizacji nie tylko spełniły zakładane cele, ale nawet przekroczyły pokładane w nich oczekiwania. Udało nam się ujednolicić rozproszoną infrastrukturę komunikacyjną, która wcześniej przysparzała wielu problemów, szczególnie w obszarze IT. Teraz możemy zapewnić wszystkim naszym pracownikom pełen zestaw narzędzi komunikacyjnych niezależnie od lokalizacji i kraju, w którym się znajduje. Przy projektach międzynarodowych osoby z różnych krajów mogą w szybki i wygodny sposób wymieniać się informacjami, a w razie konieczności szybko i bezkosztowo zestawić wideokonferencję lub sesję współpracy grupowej – powiedział Michał Wojdyła, IT Support Manager w Grupie Nowy Styl.

Wdrożone systemy wideokonferencyjne pozwoliły na ograniczenie liczby wyjazdów służbowych oraz poszerzenie i znaczące uproszczenie zarówno komunikacji wewnątrz organizacji jak
i z podwykonawcami i partnerami, którzy obecnie mogą dołączać do sesji wideokonferencyjnych organizowanych przez pracowników Grupy Nowy Styl. Użytkownicy mają możliwość współdzielenia dokumentów i pracy nad prezentacjami lub projektami produktów. Dzięki integracji systemu
z kamerami wideo możliwe jest precyzyjne omawianie szczegółów technicznych produktów, kształtu, koloru, designu czy też wyglądu poszczególnych elementów. W 2018 roku pracownicy Grupy Nowy Styl odbyli w sumie ponad 5 tysięcy spotkań online, które trwały ponad 7 tysięcy godzin. Częstotliwość wykorzystania systemów wideokonferencyjnych stale rośnie, a Grupa Nowy Styl planuje dalszą rozbudowę istniejącego środowiska wideokonferencyjnego.

Współczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw są tworzone z myślą o spełnianiu specyficznych wymagań stawianych przez firmy: zapewniają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy, a zarazem umożliwiają skuteczną integrację wszystkich kanałów komunikacji stosowanych w danej organizacji: poczty elektronicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, wideo, czata oraz innych systemów IT. Jednak bez pełnego zaangażowania użytkowników końcowych nawet najbardziej efektywne rozwiązania nie zostaną właściwie wykorzystane – powiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Poland.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ