Sypialnia Varadero z oferty firmy Paged. Fot. Paged

Sypialnia Varadero z oferty firmy Paged. Fot. Paged

  • Autor: mg
  • 01 wrz 2016 07:00 (aktualizacja: 02 wrz 2016 08:35)

Grupa Paged ogłosiła wyniki za I półrocze

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Paged za I półrocze 2016 roku wyniosły 374,8 mln zł i tym samym były zbliżone do wartości osiągniętej w analogicznym okresie roku ubiegłego – 374,4 mln zł. Na ten wynik złożyły się między innymi przychody wygenerowane ze sprzedaży mebli, sklejek i płyt drewnopochodnych.

W sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły zostały wykazane przychody w wysokości 404 mln zł. Jednak zawierały one 30 mln zł przychodów z grupy DTP, która w bieżącym okresie została wykazana jako wynik ze sprzedaży działalności zaniechanej. 

W I półroczu 2016 roku Grupa Paged wypracowała zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w wysokości 59,7 mln zł, który również był bardzo zbliżony do wartości wygenerowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (57,5 mln zł, wzrost o 3,3%). Wykazana w sprawozdaniu wartość zysku EBITDA za okres styczeń-czerwiec 2015 zawierała w sobie, analogicznie jak w przypadku przychodów, zysk wypracowany przez DTP (15,2 mln zł), który w bieżącym okresie został wykazany jako wynik ze sprzedaży działalności zaniechanej (4 mln zł, z czego 49,47% przynależy do Grupy Paged).

Z kolei zysk operacyjny (EBIT) wypracowany w I półroczu 2016 roku wyniósł 42,8 mln zł (wobec 40,7 mln zł w I półroczu 2015 roku, wzrost o 5,2%).  Wykazany w sprawozdaniu EBIT za rok 2015 wyniósł 55,7 mln zł, co także jest efektem wykazania wyników zrealizowanych przez DTP. Całkowity zysk netto wypracowany przez Grupę Paged w I półroczu 2016 roku wyniósł 31,4 mln zł, wobec 34,4 mln zł w I półroczu 2015 roku (spadek o 8,7 % r/r, bez uwzględnienia wartości wypracowanych przez DTP).

Jednym z głównych źródeł przychodów Grupy Paged jest segment meblowy, który opiera się na spółce produkcyjnej Paged Meble, prowadzącej działalność w trzech zakładach w Polsce oraz na spółce handlowej BUK z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku segment ten kontynuował swój dotychczasowy profil działalności, tj. zajmował się projektowaniem, produkcją i dystrybucją mebli. Spółka Paged Meble prowadzi produkcję w trzech zakładach: w Jasienicy (głównie krzesła, w tym gięte), Sędziszowie Małopolskim (stoły i krzesła stolarskie) oraz w Jarocinie (meble skrzyniowe – jadalnie, sypialnie i inne). Ich odbiorcami są kontrahenci z tzw. rynku kontraktowego (hurtownicy i inni pośrednicy), rynku mieszkaniowego (dystrybutorzy oraz klienci indywidualni, głównie z rynku polskiego) oraz rynku projektowego (tzw. HoReCa, tj. hotele, restauracje, kawiarnie). Spółka BUK (od 10 stycznia 2013 roku w 100% zależna od Paged) zajmuje się sprzedażą kontraktową mebli do dystrybutorów sieci hotelowych i gastronomicznych i jest znaczącym graczem na rynku brytyjskim w tym segmencie mebli. Spółka zajmuje się m.in. dystrybucją mebli produkowanych przez Paged Meble, aczkolwiek większość swych przychodów osiąga ze sprzedaży mebli pochodzących od innych producentów, w tym m.in. od producentów z Dalekiego Wschodu. Decydujące znaczenie dla segmentu meblowego Grupy Paged, zarówno pod względem przychodów, jak i kosztów mają wyniki spółki Paged Meble.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ