Kolekcja Vito firmy Paged. Fot. Paged

Kolekcja Vito firmy Paged. Fot. Paged

  • Autor: mg
  • 23 sie 2017 13:27 (aktualizacja: 24 sie 2017 08:57)

Grupa Paged opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku

W I półroczu 2017 roku Grupa Paged osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 428.770 tys. zł. W analogicznym okresie ubr. wynik ten był niższy i wyniósł 360.748 tys. zł. Najważniejszą decyzją z punktu widzenia strategii biznesowej było wygaszenie produkcji mebli skrzyniowych w zakładzie w Jarocinie.

Czytaj też: Produkcja mebli w czerwcu 2017 roku - wyniki

Jak podała Grupa Paged w swoim sprawozdaniu finansowym, w I półroczu 2017 roku firma osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 428.770 tys. zł. Dla porównaniu, w analogicznym okresie ubiegłego roku wynik ten był niższy i wyniósł 360.748 tys. zł. W tym czasie zysk (brutto) ze sprzedaży zamknął się kwotą 107.810 tys. zł, gdy przed rokiem wyniósł 103.977 tys. zł. Ogółem całkowite dochody wyniosły 28.678 tys. zł (32.573 tys. zł w I półroczu 2016 roku).

W okresie sprawozdawczym w składzie Grupy Paged nastąpiła ważna zmiana. 7 lutego 2017 roku została podpisana umowa dotycząca nabycia 70 proc. udziałów w spółce Forbis Group, prowadzącej działalność w zakresie projektowania oraz kompleksowego realizowania prac wykończeniowych związanych z aranżacją sklepów, biur, wnętrz branży HoReCa oraz innych przestrzeni użyteczności publicznej. Transakcja została przeprowadzona za kwotę 8.400 tys. zł.

Ważną decyzją z punktu widzenia strategii biznesowej firmy było również wygaszenie działalności zakładu produkcyjnego w Jarocinie (produkcji mebli skrzyniowych). Działania te były efektem decyzji o skoncentrowaniu działalności spółki na produkcji mebli szkieletowych (tj. krzeseł i stołów). W konsekwencji zamknięty został zakład produkcyjny należący do Paged Meble (spółki zależnej) w Jarocinie oraz nastąpiło skoncentrowanie produkcji w zakładach w Jasienicy i Sędziszowie Małopolskim. Długotrwała nierentowność zakładu w Jarocinie oraz obecny niski popyt na meble skrzyniowe z naturalnych surowców, takich jak lite drewno i fornir, nie uzasadniała utrzymywania zakładu. Działania restrukturyzacyjne dotyczące Paged Meble miały miejsce w drugim kwartale 2017 roku.

Jeżeli chodzi o wyniki uzyskane z działalności zaniechanej (produkcji mebli skrzyniowych), przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniosły 9.796 tys. zł. Przed rokiem, w analogicznym okresie, było to 17.593 tys. zł. W tym czasie straty netto z działalności zaniechanej wyniosły -5.820 tys. zł przy -4.553 tys. zł w I półroczu 2016 roku.

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ