Fot. Paged

Fot. Paged

  • Autor: bm
  • 12 kwi 2017 14:09 (aktualizacja: 13 kwi 2017 13:02)

Grupa Paged przedstawiła strategię na lata 2017-2021

Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych i utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym - w odniesieniu do segmentu sklejkowego, analiza kierunków rozwoju i realizacja planu naprawczego w przypadku segmentu meblowego - to najważniejsze cele w strategii rozwoju holdingu Paged na najbliższe 5 lat.

Jak informuje Zarząd Paged SA, w dniu 03.04.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała Strategię rozwoju holdingu Paged na lata 2017-2021. Strategicznym celem Grupy Paged jest wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy. Ma on zostać osiągnięty między innymi poprzez rozwój podstawowego biznesu spółki, a za taki uznano segment sklejkowy. 

Strategicznym celem dla „biznesu podstawowego” jest ok. 5% średnioroczny wzrost przychodów w horyzoncie pięcioletnim (przy założeniu utrzymania dotychczasowej rentowności).
Inicjatywy strategiczne dla segmentu sklejkowego, stanowiącego dzisiaj biznes podstawowy to: umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych, utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku, potencjalne zwiększenie mocy produkcyjnych, wzrost utylizacji mocy produkcyjnych, szukanie dodatkowych źródeł surowca, zwiększenie udziału sklejki o wysokiej wartości dodanej w strukturze produkcji, budowanie kompetencji B+R.

(...)

W odniesieniu do segmentu meblowego, Strategia rozwoju Grupy Paged w krótkim terminie zakłada kontynuację procesu odbudowy wartości segmentu poprzez realizację planu naprawczego. W dłuższym okresie dokonując analizy potencjalnych kierunków rozwoju oraz przeglądu opcji strategicznych dla segmentu.

Źródło: Paged SA

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ