Fot. Pfleiderer

Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 07 lis 2017 08:39 (aktualizacja: 07 lis 2017 10:50)

Grupa Pfleiderer ogłosiła wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 r.

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2017 roku Pfleiderer Group wypracowała solidne wyniki finansowe. W tym czasie ukształtowany został skład nowego Zarządu, a 20 września br. ogłoszono Strategię Pfleiderer Group do 2021 roku. Na przełomie września i października spółka przeprowadziła też skup akcji własnych, które będą oferowane w ramach programu motywacyjnego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku wyniosły 750,9 mln euro w porównaniu do 726,6 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 3,3 proc. Z kolei EBITDA Grupy wyniosła 96,2 mln euro i była wyższa o 24,6 proc. Marża EBITDA wzrosła do 12,8 proc. Na wyniki Grupy pozytywny wpływ miała istotna poprawa efektywności, dobre wyniki sprzedaży i spodziewane istotne ograniczenie zdarzeń jednorazowych mających wpływ na rezultaty. Jednocześnie Grupa zmagała się ze znaczącym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z tego samego okresu zeszłego roku.

W ciągu 9 miesięcy 2017 roku wypracowaliśmy solidny zestaw wyników finansowych, które jednak były poniżej naszych oczekiwań. W tym okresie pozytywny wpływ podjętych inicjatyw w zakresie zarządzania został zredukowany przez istotne wzrosty kosztów zakupów. Jestem jednak przekonany, że kwestie związane ze wzrostem poziomu kosztów zostały z powodzeniem zaadresowane, a nasze wysiłki podjęte w ostatnich miesiącach mają odzwierciedlenie w pozytywnych perspektywach na kolejne okresy. Mamy silne fundamenty do dalszego rozwoju - nowy zespół zarządzający został ostatecznie ukształtowany, a w ostatnich tygodniach zaprezentowaliśmy strategię rozwoju. Jej realizacja ma przełożyć się na stabilny wzrost wartości Grupy dla jej akcjonariuszy w następnych kwartałach - mówi Tom K. Schäbinger, CEO Pfleiderer Group.

Strategiczne projekty są konsekwentnie realizowane, a wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku wyniosły 43,6 mln euro. Grupa kontynuuje długoterminowy program inwestycyjny, mający na celu dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz zwiększenie efektywności pod względem kosztów i wydajności. Kluczowe projekty planowane na ten rok to zakończenie i wdrożenie linii do szlifowania płyt w największej fabryce w Neumarkt, realizacja projektu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie recyklingu drewna i obniżenie kosztów surowców w Neumarkt oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch. W 2017 roku Pfleiderer Group koncentruje się również na intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „One Collection”.

20 września br. zarząd Pfleiderer Group opublikował strategię Grupy do 2021 roku. Dzięki realizacji planu rozwoju Grupa Pfleiderer planuje stały wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. Celem jest również wzrost rentowności skonsolidowanej EBITDA do poziomu co najmniej 16 proc. wartości przychodów ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, co powinno oznaczać również wzrost zysków. Przedstawiona strategia zakłada stabilne wydatki inwestycyjne na poziomie średniorocznym ok. 70 mln euro (włączając w to 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych) i utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia - celem jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA pomiędzy 1,5 i 2. Polityka dywidendowa nie została zmieniona, a zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto.

Również 20 września br. zarząd określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych spółki. Program skupu akcji o wartości 152 mln zł został zrealizowany 12 października, a spółka nabyła 3.235.050 akcji. Cena nabycia była jednakowa i wyniosła 47 zł za jedną akcję, a łączna cena za wszystkie nabyte akcje wyniosła 152.047.350 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 1.067.566,50 zł, co stanowi około 5 proc. kapitału zakładowego spółki. Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, które spółka zamierzała kupić. Z tego powodu liczba nabytych akcji została ustalona na podstawie zasad redukcji. Stopa redukcji wyniosła 84,2 proc.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ