Linia do lakierowania w zakładzie Pfleiderer w Grajewie. Fot. Pfleiderer

Linia do lakierowania w zakładzie Pfleiderer w Grajewie. Fot. Pfleiderer

  • Autor: mg
  • 23 sie 2017 08:28 (aktualizacja: 23 sie 2017 09:18)

Grupa Pfleiderer zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży

Dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenów sprzedaży w pierwszej połowie 2017 roku Grupa Pfleiderer zanotowała wzrost marży EBITDA o 13,1 proc. W tym okresie EBITDA Grupy wyniosła 66,1 mln euro. Pozytywne wyniki finansowe stanowią podstawę do dalszego rozwoju w drugim półroczu br.

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Pfleiderer wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wyniosły 506 mln euro i wzrosły o 3,4 proc. w porównaniu z I półroczem 2016 roku (498,3 mln euro). Jest to głównie efektem rozwoju organicznego, wspieranego przez silny rynek. W I półroczu wzrosły wolumeny sprzedaży – Pfleiderer odnotował wysoki jednocyfrowy wzrost w większości linii biznesowych. Za wzrostem przychodów podążał wzrost marży ze sprzedaży, a udział produktów z wartością dodaną wzrósł do 66 proc. całości sprzedaży. W efekcie marża zysku brutto Grupy wzrosła z 22,2 proc. w I półroczu 2016 roku do 23,6 proc. w I półroczu 2017 roku.

EBITDA Grupy w I półroczu 2017 roku wyniosła 66,1 mln euro i była wyższa o 27,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (51,8 mln euro w I półroczu 2016 roku). Programy zwiększające efektywność produkcji, udane inicjatywy kosztowe i dobre zarządzanie marżą kompensowały wyższe ceny surowców. Marża EBITDA wyniosła 13,1 proc. (w porównaniu do 10,6 proc. marży EBITDA w pierwszej połowie 2016 roku).

W pierwszej połowie 2017 roku Pfleiderer koncentrował swoje wysiłki na wzroście efektywności operacyjnej, wykorzystaniu nowych mocy produkcyjnych i sprzedaży produktów z wartością dodaną na najważniejszych dla nas rynkach. Skupienie się na segmentach premium zapewnia obiecujące wyniki, co jest widoczne we wzroście marż. Mamy silne podstawy do dalszych wzrostów w następnych kwartałach - mówi Tom K. Schäbinger, CEO Pfleiderer Group.

W ciągu ostatnich miesięcy dokonano zmian na najwyższym szczeblu zarządzania. Silny zespół zarządzający powinien umożliwić nam jeszcze szybszą poprawę wyników. Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji aktualizacji strategii Grupy i jesteśmy głęboko przekonani, że wyróżni ona Pfleiderer Group na tle konkurentów na kluczowych europejskich rynkach - ocenia Tom K. Schäbinger, CEO Pfleiderer Group.

Dzięki inwestycjom rozpoczętym w 2016 roku Grupa dysponuje obecnie większymi mocami produkcyjnymi. Celem jest osiągnięcie większych oszczędności poprzez dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej oraz czasu trwania nieprzerwanych operacji i ograniczenie wąskich gardeł.

W I półroczu 2017 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 20,6 mln euro w porównaniu do 15,8 mln euro w I półroczu 2016 roku. W 2017 roku Grupa kontynuuje długoterminowy program inwestycyjny mający na celu dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz zwiększenie efektywności pod względem kosztów i wydajności. W całym 2017 roku wydatki inwestycyjne przekroczą poziom 60 mln euro.

Kluczowe projekty planowane na ten rok to zakończenie i wdrożenie linii do szlifowania płyt w największej fabryce w Neumarkt, realizacja projektu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie recyklingu drewna i obniżenie kosztów surowców w Neumarkt oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch. W 2017 roku Grupa Pfleiderer będzie również koncertowała się na intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „One Collection”.

W I półroczu 2017 roku Grupa z powodzeniem przeprowadziła refinansowanie długu z 2014 roku. Nowe warunki jego obsługi przyczynią się do znacznego obniżenia kosztów finansowych. Wykup niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych nastąpił w dniu 1 sierpnia 2017 roku. Szacowane oszczędności na wyniku z działalności finansowej od 2018 roku będą wynosić ok. 6,5 mln euro w porównaniu z 2016/2017.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ