Pfleiderer Grajewo - linia do lakierowania

Pfleiderer Grajewo - linia do lakierowania

  • Autor: bm
  • 26 kwi 2017 08:25 (aktualizacja: 26 kwi 2017 08:35)

Grupa Pfleiderer zanotowała wzrost sprzedaży w 2016 roku

W 2016 roku przychody ze sprzedaży netto Grupy Pfleiderer wyniosły 960 mln euro. Niewielki spadek w porównaniu do 2015 r. wynika głównie z niższych cen sprzedaży oraz negatywnego wpływu różnic kursowych. Jednocześnie firma zanotowała silny wzrost wolumenów sprzedaży niemal we wszystkich grupach produktowych.

Dobre wyniki finansowe Grupy Pfleiderer w minionym roku Zarząd spółki tłumaczy przede wszystkim efektami przeprowadzonej synergii, ale także optymalizacji oferty produktowej oraz efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych i silnego popytu na produkty. Poprawa wyników nastąpiła również dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną, których udział w całej sprzedaży w 2016 r. wyniósł 65%. Pozytywny wpływ na rezultaty miały również czynniki związane z cenami surowców. 

„2016 rok był dla nas kluczowy pod wieloma względami – zrealizowaliśmy nasze obietnice. Wdrożenie projektu „Jednego Pfleiderera” i konsekwentna realizacja strategii premium, zakładającej koncentrację na segmencie produktów z wyższą wartością dodaną zaowocowało wypracowaniem rekordowej od 20 lat marży EBITDA. Przed Pfleidererem kolejne wyzwania, które będą wspierać dalszy dynamiczny rozwój Grupy. W 2017 r. chcemy utrzymać wzrost EBITDA na niskim - dwucyfrowym poziomie.” - powiedział Michael Wolff, Prezes Zarządu Pfleiderer Group.

25 kwietnia Zarząd Pfleiderer Group zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku netto za 2016 r. w wysokości 71,2 mln zł, czyli 1,1 zł na każdą akcję. Pozostała część zysku trafi na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję o wypłacie premii dla akcjonariuszy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się do końca czerwca. 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ