Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: mg
  • 16 lis 2017 09:46 (aktualizacja: 16 lis 2017 13:35)

I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego

18 października br. w Pałacu Mortęgi odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego, zorganizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli oraz PZU LAB. Wzięło w nim udział blisko 90 uczestników. Wśród nich przeważali przedstawiciele zakładów przemysłu drzewnego oraz brokerzy ubezpieczeniowi.

Konferencję otworzyli Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU Lab, którzy przybliżyli aktualną sytuację branży meblarskiej.

Najpierw uczestnicy Forum zapoznali się z podstawowymi zasadami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa. Prelegenci zwrócili uwagę, jak na bezpieczeństwo zakładów branży drzewnej wpływa zbyt wąskie postrzeganie tego aspektu. Tematyka została zilustrowana prezentacjami kilku dużych zdarzeń szkodowych, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Następnie przedstawione zostały statystyki dotyczące częstotliwości wypadków w przemyśle drzewnym, a także najczęstsze sytuacje prowadzące do wypadków przy obsłudze urządzeń. W parze z tym szła prezentacja wybranych środków ochronnych oraz ich wpływu na obniżenie ilości wypadków.

Kolejno szczegółowo przedstawiono wymagania dyrektywy maszynowej w stosunku do linii produkcyjnych. Podkreślono, iż użytkownik, który kompletuje linię produkcyjną złożoną z kilku maszyn, zgodnie z wymaganiami dyrektywy uznawany jest za producenta takiego zespołu maszyn. Podczas prezentacji wskazane zostały główne czynniki, jakie należy uwzględniać przy zakupie nowych maszyn oraz błędy występujące w dokumentacjach maszynowych.

W drugiej części konferencji skupiono się na głównych wartościach, jakie przynoszą każdemu przedsiębiorstwu wydatki na bezpieczeństwo oraz na aktualnych działaniach Polskiego Funduszu Rozwoju, wspierającego branżę meblarską.

Kolejny prelegent rozpoczął swoją prezentację od przedstawienia znaczenia przemysłu drzewnego dla gospodarki krajowej, po czym przeszedł do omówienia wstępnych założeń kodeksu dobrych praktyk PZU dla przemysłu drzewnego. Zgromadzeni zapoznali się także z częstymi zagrożeniami i nieprawidłowościami występującymi w przemyśle drzewnym - podstawą były materiały zebrane w trakcie audytów w zakładach przemysłowych. Następnie omówione zostały kluczowe różnice między działalnością TUW a spółkami akcyjnymi oraz zasady i korzyści wynikające dla klientów z członkostwa w TUW PZUW.

Na trzecią część konferencji złożyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył bezpieczeństwa pożarowego w procesie magazynowania. Uczestnicy panelu, którzy wywodzili się z różnych środowisk, musieli odpowiedzieć m.in. na takie pytania, jak: Co jest największym wyzwaniem dla branży drzewnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy też, w jaki sposób znajdować optymalne koszty przy organizacji ochrony przeciwpożarowej w danym zakładzie.

Tematem drugiego panelu dyskusyjnego były wytyczne Atex w procesie produkcyjnym. Poruszono także kwestię m.in. tego, czy zastosowanie zabezpieczeń w każdym przypadku zagrożenia wybuchem jest niezbędne.

Po zakończeniu części panelowej swoje rozwiązania i usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu drzewnego przedstawili sponsorzy wydarzenia. W tym gronie znalazły się takie firmy, jak: Corona, Bank BGŻ BNP Paribas, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy, Nestro, Smay, Rockwool, Polon-Alfa, Supo Cerber, Fire Service Systems oraz Telesto.

Głównym celem I Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego była integracja wszystkich środowisk uczestniczących w codziennej działalności zakładów reprezentujących przemysł drzewny. Forum - zdaniem organizatorów - jest doskonałym miejscem promocji wiedzy i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej działalności, bezpieczeństwa pracowników oraz wzrostu zaufania na arenie międzynarodowej, co pozwoli na tworzenie przewagi konkurencyjnej polskiej branży drzewnej.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ