Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

  • Autor: Redakcja
  • 27 marz 2019 13:45 (aktualizacja: 28 marz 2019 13:08)

Jaki był rok 2018 w branży meblarskiej? Zobacz najnowszy raport!

Tegoroczna edycja raportu „Polskie Meble Outlook” pokazuje, jak dynamiczne zmiany zachodziły w branży meblarskiej w minionym roku. Dotyczyły one między innymi aspektów takich jak: wygrodzenia, zmiany struktury kosztów, zmiany ocen koniunktury, zmiany kierunków eksportu i importu.

W marcu b.r. odbyła się premiera 9. edycji raportu „Polskie Meble Outlook” przygotowanego przez B+R Studio Tomasz Wiktorski. Autorzy materiału koncentrują się przede wszystkim na eksporcie i zmianach, jakie zaszły w tym segmencie działalności meblarzy.

Według przeprowadzonych analiz, rok 2018 to kolejny rok z rzędu zakończony sukcesem pod względem wartości eksportu. Z wynikiem 10,6 mld euro zajmujemy trzecie miejsce na świecie. Wyprzedzają nas tylko Chiny i Niemcy, a jednocześnie udało się nam wyprzedzić Włochy.

W 2018 roku Polska wyeksportowała meble o wartości 45,6 mld złotych, co oznacza ponad pięcioprocentowy wzrost wobec roku 2017. W 2018 roku po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy kwartał, w którym dynamika wartości eksportu charakteryzowała się 1-procentowym spadkiem. Warto też zwrócić uwagę na istotne ograniczenie eksportu mebli do Wielkiej Brytanii. Niski kurs funta oraz widmo brexitu skutecznie zniechęciły eksporterów. Wartość eksportu do wielkiej Brytanii była w 2018 roku niższa o 111,2 mln euro.

Najważniejszym partnerem wymiany handlowej mebli dla Polski niezmiennie są Niemcy. Udział eksportu do naszych zachodnich sąsiadów w 2018 r. wyniósł 36,5%, a wartość nominalna była wyższa o 6% w porównaniu do 2017 r. Drugim ważnym partnerem są Czechy, do których wartość eksportu równa była 861 mln euro, czyli więcej o 4% niż w roku 2017. Kolejne miejsce w rankingu odbiorców mebli z Polski zajmuje Wielka Brytania z wynikiem 651 mln euro.

Spośród najważniejszych odbiorców mebli, najwyższą dynamikę wartości eksportu odnotowano dla takich krajów jak: Rosja (29%), Rumunia (28%) i Słowacja (18%). Oprócz wymienionej wcześniej Wielkiej Brytanii, to Włochy i Holandia są krajami, do których mocno ograniczony został eksport w 2018 r. Tam dynamika wynosiła odpowiednio 0,92 i 0,97.

Na podstawie monitoringu i analiz wyników branży można szacować, że w tym roku polski eksport również osiągnie wyższą wartość. Dystans dzielący Polskę od Niemiec w zakresie wartości eksportu mebli jest już co raz mniejszy i zajęcie 2. miejsca na świecie w rankingu eksporterów wkrótce może stać się faktem. Jeśli chcą Państwo skonfrontować własne obserwacje z obiektywnymi danymi na temat branży meblarskiej i dowiedzieć się, w jakim kierunku podąża rynek zapraszamy do lektury pełnej wersji raportu. Więcej informacji na stronie: www.brstudio.eu

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ