.

.

  • Autor: Dobrze Mieszkaj
  • 27 wrz 2017 10:30

Jakie dotacje można dostać na inwestycje we wzornictwo?

Jak rozwijać firmę w oparciu o design? Jak zyskać dofinansowanie na swoje działania? Gdzie szukać wsparcia? O tym opowiedzą już 6 grudnia eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w czasie Forum Dobrego Designu. PARP została partnerem wydarzenia.

Każde przedsiębiorstwo stara się przebić ofertę konkurencji i być najlepszym w swojej branży. Czasem jednak brak nam wiedzy i możliwości, które pozwoliłyby wykorzystać wszystkie opcje prowadzące do sukcesu. Kluczem może być wsparcie dostępne w ramach różnych programów rządowych. O możliwościach wspierania wzornictwa w przedsiębiorstwach opowiedzą w czasie Forum Dobrego Designu eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W ramach Forum odbędzie się sesja dyskusyjna "Design Starter – jak inwestować we wzornictwo z udziałem dotacji". Specjaliści PARP-u, designerzy, wykonawcy audytów wzorniczych poruszą ważne zagadnienia wsparcia w zakresie wykorzystania wzornictwa w działalności. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przez 16 lat działalności Agencja wypracowała wiele form wsparcia, które obejmują finansowanie przedsiębiorstw, usługi rozwojowe, działalność edukacyjną i informacyjną oraz działania na rzecz budowy kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.

Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. Tym samym, PARP na przestrzeni lat stała się prekursorką w tworzeniu wielu nowych obszarów wsparcia i opracowywaniu zróżnicowanych sposobów udzielania pomocy (finansowanie, edukacja, promocja). Stymulowaniu przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorców służą nowe instrumenty perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014–2020. PARP jest zaangażowana w realizację trzech programów operacyjnych współfinasowanych ze środków europejskich: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktywność PARP koncentruje się na pięciu obszarach:
– rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, przez wspieranie rozwoju nowych pomysłów
i modeli biznesowych,
– innowacyjności przedsiębiorstw, przez inicjowanie i kompleksowe wspieranie aktywności
przedsiębiorstw w tym obszarze,
– ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, przez wsparcie przedsiębiorców sektora
MSP we wchodzeniu na zagraniczne rynki,
– współpracy wśród przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, a więc wsparciu budowania powiązań
między nimi,
– tworzenia przyjaznej i innowacyjnej administracji, przez pomoc w kreowaniu polityki
innowacyjnej państwa oraz rozwijanie i promowanie takich rozwiązań w sektorze publicznym.

Na lata 2014–2020 PARP przygotowała nowe narzędzia wspierające rozwój przedsiębiorstw w dziedzinie szeroko pojętego designu . Są to: działanie Wzór na konkurencję oraz Ochrona własności przemysłowej.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ