Fot. Publikator

Fot. Publikator

  • Autor: PAP
  • 11 marz 2020 13:53

Koronawirus/ Ułatwienia dla firm m.in. ulgi w należnościach i płatnościach podatków

Resort rozwoju przypomniał, że obowiązujące już prawo jak i działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów.

"Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności" - przypomniano.

Termin płatności składek może być odroczony, kiedy przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

W przypadku kiedy, przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć też wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Składki na ZUS mogą być też umorzone. Dzieje się tak jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ