.

.

  • Autor: Redakcja
  • 04 wrz 2018 08:16 (aktualizacja: 10 wrz 2018 09:52)

"Meble Plus - Produkt 2019" - regulamin konkursu

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu "Meble Plus - Produkt Roku". W tym roku wprowadziliśmy zmiany w kategoriach konkursowych, aby ułatwić uczestnikom dokonanie właściwego ich wyboru i jednocześnie rozszerzyć zakres konkursu. Szczegóły - w załączonym Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

MEBLE PLUS – PRODUKT 2019 (EDYCJA XVII)

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.biznesmeblowy.pl

 1. Cel konkursu:

Celem konkursu „Meble Plus – Produkt 2019” jest wyłonienie najlepszych dostępnych w Polsce mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych. Wyboru dokonują specjaliści zajmujący się tą tematyką na co dzień. Werdykt stanowi zatem dla rynku detalicznego i dla ostatecznych konsumentów istotną informację o aktualnej ofercie rynkowej producentów i dystrybutorów mebli, a także o ofercie dostawców dla przemysłu meblarskiego.

2. Organizator

Organizatorem konkursu „Meble Plus – Produkt 2019” jest Redakcja magazynu branżowego „Meble Plus” wydawanego przez Publikator Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok.

3. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być producenci i wyłączni importerzy mebli, półfabrykatów i akcesoriów meblowych, a także polscy przedstawiciele zagranicznych producentów.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 04.09.2018 Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty

do redakcji miesięcznika „Meble Plus” do dn. 15.11.2018. Wyboru produktów dokonuje Kapituła konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu „Meble Plus – Produkt 2019” i uroczyste wręczenie przyznanych tytułów nastąpi w styczniu 2019 r.

5. Zasady konkursu:

A. Przedmiotem konkursu są produkty zgłoszone w 15 kategoriach:

- meble tapicerowane do salonu

- meble skrzyniowe do salonu

- fotele i krzesła

- meble do jadalni

- meble do sypialni i garderoby

- meble do kuchni

- meble do łazienki

- meble dziecięce i młodzieżowe

- meble do gabinetu i biura

- meble do przestrzeni publicznej

- elementy i półfabrykaty meblowe

- akcesoria meblowe

- materiały do uszlachetniania płyt

- materiały tapicerskie

- technologie dla przemysłu meblarskiego

 

Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego produktu - po konsultacji ze zgłaszającym produkt Uczestnikiem Konkursu - do innej kategorii konkursowej.

B. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie produkty, które zostały wprowadzone na rynek polski nie wcześniej niż w marcu 2017 r. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona, jednak każde zgłoszenie obliguje uczestnika do uiszczenia opłaty oraz przesłania odrębnej dokumentacji.

C. Zgłoszenie produktu odbywa się poprzez nadesłanie do redakcji magazynu „Meble Plus” w terminie do 15.11.2018 wypełnionej Karty Rejestracyjnej oraz wypełnionej Karty Produktu wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog itp.) przesłanych drogą elektroniczną lub faksem oraz potwierdzeniem wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie.

Koszt zgłoszenia produktu do konkursu to 990 zł netto.

W przypadku zgłoszenia do konkursu więcej niż 1 produktu:

- przy zgłoszeniu 2 produktów – koszt produktu to 800 zł netto za każdy zgłaszany produkt;

- przy zgłoszeniu 3 produktów – koszt produktu to 700 zł netto za każdy zgłaszany produkt;

- przy zgłoszeniu 4 produktów – koszt produktu to 600 zł netto za każdy zgłaszany produkt;

- za każdy zgłoszony produkt powyżej 4 - firma płaci po 500 zł netto za produkt za każdy zgłaszany produkt.

PROMOCYJNE ZGŁOSZENIA:

firmy, które do dn. 30.09.2018 r. zgłoszą do konkursu minimum dwa produkty, mają możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego produktu gratis.

 D. Firmy zgłaszające produkty do konkursu zobowiązują się dostarczyć do 15.11.2018 materiały ilustracyjne niezbędne do prezentacji produktów w Internecie i katalogu konkursowym:

– zdjęcia (w postaci plików elektronicznych – tiff, jpg, eps; rozdzielczość min. 300 dpi przy podstawie min. 15 cm),

– logo firmy w postaci pliku otwartego programu Adobe Ilustrator (QuarkXpress lub Freel-land) z fontami zamienionymi na krzywe lub w postaci zamkniętego pliku eps – tiff lub jpg (CMYK, 300 dpi).

E. Kryteria przyznania tytułów w konkursie „Meble Plus – Produkt 2019”:

– znaczące walory wzornicze, użytkowe i estetyczne,

– wysoka jakość wykonania,

– dobra relacja ceny do jakości,

– zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi,

– nowatorstwo rozwiązań.

F. Jury przyzna jednemu produktowi z każdej kategorii tytuł „Meble Plus – Produkt 2019”. W przypadku, gdyby dwa lub więcej produktów otrzymało tyle samo głosów, o tym, który z nich wygra i zdobędzie tytuł „Meble Plus – Produkt 2019” zadecyduje przewodniczący kapituły, którym jest redaktor naczelny magazynu „Meble Plus”. Kapituła może także podjąć decyzję o nieprzyznawaniu tytułu „Meble Plus – Produkt 2019” w danej kategorii, a także o przyznaniu „Wyróżnienia 2019”.

G. Składowe ocen Jury są tajne i nie podlegają publikacji, ocena jest dokonywana metodą opisową. Oceny Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

W XVII edycji konkursu „Meble Plus – Produkt 2019” zostanie również przyznana nagroda specjalna Redakcji magazynu „Meble Plus” oraz Nagroda Internautów (głosowanie odbędzie się za pośrednictwem portalu www.biznesmeblowy.pl).

6. Kapituła konkursu:

Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele polskich salonów meblowych, hurtowni półfabrykatów i akcesoriów meblowych, organizacji kupieckich, uczelni, przedstawiciele wiodących targów branżowych, projektanci i architekci wnętrz, a także dziennikarze prasy branżowej i konsumenckiej. Pełen skład Kapituły zostanie opublikowany na portalu www.biznesmeblowy.pl.

7. Świadczenia organizatora:

A. Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatora statuetkę „Meble Plus – Produkt 2019”

i tytuł, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii. W XVII edycji konkursu „Meble Plus – Produkt 2019” zostanie również przyznana nagroda specjalna Redakcji magazynu „Meble Plus” oraz Nagroda Internautów (głosowanie odbędzie się za pośrednictwem portalu www.biznesmeblowy.pl).

B. Laureaci mają prawo do oznakowania nagrodzonych produktów znakiem „Meble Plus – Produkt 2019”, który jest jednocześnie nazwą danej kategorii, jak również używać tego znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych.

C. Organizator zobowiązuje się do wydania katalogu konkursowego (w wersji elektronicznej), w którym zaprezentuje wszystkie produkty zgłoszone do Konkursu. Katalog konkursowy będzie dostępny online na stronie www.biznesmeblowy.pl, zostanie także przesłany subskrybentom newsletterów portali Biznesmeblowy.pl i Meble.com.pl.

D. Organizator opublikuje wyniki Konkursu, wraz z nagrodzonymi produktami, na łamach magazynu „Meble Plus”, a także na portalu www.biznesmeblowy.pl oraz na łamach serwisów www.meble.com.pl i www.dobrzemieszkaj.pl.

E. W magazynie „Meble Plus” zostanie opublikowana relacja z gali wręczenia nagród konkursu „Meble Plus – Produkt 2019”. Relacja z wręczenia nagród ukaże się także w magazynie „Dobrze Mieszkaj”.

F. Organizator zobowiązuje się do czynnego promowania Konkursu na łamach zewnętrznych branżowych i konsumenckich tytułów prasowych, zarówno elektronicznych, jak i papierowych, które obejmą patronat nad Wydarzeniem oraz poszczególnych portali społecznościowych.

G. Organizator zobowiązuje się stworzyć w serwisie www.biznesmeblowy.pl odrębną sekcję "MEBLE PLUS-PRODUKT 2019" i umieszczać w niej wszelkie informacje związane z Konkursem.

H. Organizator zobowiązuje się do promocji konkursu w mediach społecznościowych Organizatora.

I. Organizator nie zwraca Uczestnikowi opłaty zgłoszeniowej niezależnie od wyników i przebiegu Konkursu, a w szczególności nie zwraca opłaty zgłoszeniowej w przypadku odpadnięcia Uczestnika z Konkursu lub jego nieprzeprowadzenia ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń.

8. Prawa autorskie

A. Uczestnik, zgłaszając produkt do udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na wszelkie działania związane ze zwielokrotnianiem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem i publikacją przesłanych materiałów (zdjęcia, opisy) na łamach wszelkich wydawnictw promujących Konkurs oraz mediów papierowych i elektronicznych go opisujących.

B. Uczestnik zgłaszając produkt do udziału w Konkursie, gwarantuje że ma prawa do udzielenia powyższej licencji.

C. Organizator ma nieograniczone prawo do publikacji nadesłanych materiałów w katalogach, czasopismach i stronach internetowych.

9. Dane osobowe

A. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

B. Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl

C. Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,

b. informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).

D. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego lub zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie zgoda uczestnika.

E. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.

F. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

10. Postanowienia końcowe

A. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń oraz do usunięcia z Konkursu pojedynczego Uczestnika ze względu na złamanie przez niego regulaminu.

B. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane produkty, nośniki oraz wszelkie materiały prasowe. Nie ponosi także odpowiedzialności za uszkodzenie ww. sprzętów w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przesłanych produktów, nośników lub materiałów prasowych, przedmioty te zostają u Organizatora.

C. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy Konkursu.

W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi z tego tytułu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

ORGANIZATOR:

Publikator Sp. z o. o., Biuro Konkursu „Meble Plus – Produkt 2019”

ul. Cieszyńska 3a, 15-425 Białystok

tel. 609 792 074, Fax: 85 71 94 669

e-mail: produktroku@publikator.com.pl

www.biznesmeblowy.pl www.meble.com.pl

 

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ