innowacyjny_fotel_biurowy_fot_blue_bird.jpg

innowacyjny_fotel_biurowy_fot_blue_bird.jpg

  • Autor: PAP
  • 24 marz 2020 10:25

MFiPR proponuje do specustawy uproszczenia dot. kredytu na innowacje technologiczne

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w tzw. kredycie technologicznym przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

We wtorkowym komunikacie prasowym resort podkreślił, że ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego.

"Zaproponowaliśmy, by w specustawie związanej z przeciwdziałaniem skutkom kornawirusa znalazły się także uproszczenia dotyczące kredytu na innowacje technologiczne" - czytamy w informacji.

Zdaniem cytowanej w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, najważniejsze zmiany, z których skorzystają firmy, to m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej - teraz będzie to nawet więcej niż 6 milionów złotych, czy rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu - obok kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych, będzie możliwość refundacji kosztów ich transportu.

"Do tego proponujemy zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, co do tej pory nie było możliwe" - dodała.

Zmiany te zostaną włączone do pakietu antykryzysowego, nad którym pracuje rząd. "Zakładamy, że dzięki nim wielu przedsiębiorstwom, odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii koronawiorusa, łatwiej będzie podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy. Kredyt na innowacje technologiczne jest rozwiązaniem współfinansowanym z funduszy unijnych w Programie Inteligentny Rozwój" - podał resort. Za wdrażanie premii technologicznej odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że BGK pełnił aktywną rolę w konsultowaniu zmian w programie kredytu na innowacje technologiczne. "Jako państwowy bank rozwoju mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów unijnych. Naszą rolą jest inicjowanie rozwiązań systemowych, czyli takich, które służą przedsiębiorcom i jednocześnie oddziałują na sektor finansowy. W obecnej sytuacji gospodarczej, związanej z dużą niepewnością wielu firm, takie działania są szczególnie ważne" - wskazała prezes, cytowana w komunikacie ministerstwa.

Ministerstwo podjęło decyzję o wydłużeniu naboru w trwającym konkursie o premię technologiczną. Zainteresowani mogą składać dokumenty do BGK do 24 czerwca. Pierwotnie nabór kończyłby się pod koniec kwietnia. Wnioskodawcy będą mieli też więcej czasu na podpisanie umowy kredytowej (wydłużenie z 30 do 60 dni od uzyskania promesy kredytu) oraz na dostarczenie dokumentów środowiskowych i pozwolenia na budowę (z 10 do 12 miesięcy od uzyskania promesy). Resort zaznaczył, że mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo wnioskodawców i ekspertów oceniających wnioski, ich spotkania (tzw. panele eksperckie) będą mogły się odbywać za pośrednictwem telekonferencji.

Ponadto, MFiPR zarekomendowało wydłużenie naborów dla przedsiębiorców we wszystkich instytucjach w Programie Inteligentny Rozwój: NCBR, PARP i BGK. W programie planuje również uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln zł, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. W gwarancji BIZNESMAX gwarancje zabezpieczą także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym - poinformował resort.

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. (PAP)

pad/ amac/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ