Zuzanna Mikołajczyk, dyrektor ds. marketingu i handlu, członek zarządu Mikomax Smart Office. Fot. Mikomax

Zuzanna Mikołajczyk, dyrektor ds. marketingu i handlu, członek zarządu Mikomax Smart Office. Fot. Mikomax

  • Autor: mg
  • 01 lut 2017 10:19 (aktualizacja: 01 lut 2017 10:43)

Mikomax opublikował raport na temat smart workingu

Mikomax Smart Office we współpracy z ABSL opublikował wnioski z pierwszego w Polsce projektu badawczego poświęconego smart workingowi. Wynika z niego, że wiodący pracodawcy już wdrażają takie rozwiązanie i – biorąc pod uwagę doświadczenia firm zagranicznych – mogą liczyć na wymierne korzyści płynące z elastycznej pracy.

Według definicji firmy doradczej Variazioni, smart working to model biznesowy, który zakłada, że obowiązki służbowe wykonywane są w miejscu i czasie wybranym przez pracownika i uzgodnionym wcześniej z pracodawcą. Co ważne, z założenia taka organizacja pracy przynosi obopólne korzyści w postaci większej efektywności, kreatywności, ale także wzrostu zaangażowania w wykonywane zadania i łatwiejszego łączenia ról prywatnych z zawodowymi.

Centra usług dla biznesu uczestniczące w projekcie badawczym Mikomax Smart Office i ABSL wykazują dużą gotowość do wprowadzenia smart workingu we wszystkich czterech obszarach analizowanych w ankiecie przygotowanej przez Variazioni. Są to polityka wewnętrzna, przywództwo, technologia i aranżacja przestrzeni biurowej.  Badanie pokazało, że zainteresowani smart workingiem są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Co ciekawe, najbardziej otwarci na zmiany w modelu pracy są menedżerowie wysokiego szczebla. Ich zdaniem, smart working może mieć pozytywny wpływ na kluczowe obszary funkcjonowania firmy. Jeśli chodzi o powody wprowadzenia elastycznego modelu pracy, najwyższą ocenę w badaniu otrzymała możliwość przyciągnięcia najlepszych kandydatów. Poza budowaniem marki, według pracodawcy bardzo istotne korzyści smart workingu to lepsza efektywność, redukcja absencji czy zmniejszenie ilości podróży służbowych – komentuje Zuzanna Mikołajczyk, dyrektor ds. handlu i marketingu oraz członek zarządu Mikomax Smart Office.

Opisane w raporcie doświadczenia grupy włoskich pracodawców pokazują, że smart working przynosi wymierne korzyści.

Przeanalizowaliśmy wpływ elastycznej pracy za pomocą badania przeprowadzonego na grupie 1.000 pracowników i menedżerów. Obliczyliśmy, że każdy ze specjalistów realizujących zadania w tym trybie zyskuje średnio 11 godzin w ciągu sześciu miesięcy. Zaledwie w pół roku oszczędności w zakresie transportu sięgnęły 43 tys. euro. 94 proc. menedżerów przyznało, że zmiany wiązały się ze wzrostem lub utrzymaniem dotychczasowego poziomu efektywności. Jednocześnie każda z analizowanych firm czerpała korzyści ze zmian w organizacji pracy, jednocześnie dostosowując go do własnych potrzeb. Na przykład, ABB umożliwiło specjalistom skorzystanie z 25 dni w roku pracy poza biurem, dopuszczając możliwość wykonywania obowiązków w domu lub innym miejscu. Dni, w których dany pracownik korzysta ze smart workingu, uzgadniane są wcześniej z menedżerem. Z kolei inny z pracodawców biorących udział w projekcie – Banco Popolare – zezwala na dwa dni pracy w trybie smart workingowym w tygodniu, przy czym pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w domu albo wybranym oddziale banku – tłumaczy Arianna Visentini, CEO Variazioni.

Autorzy opracowania nie tylko wskazali na korzyści elastycznej pracy, ale także stworzyli pierwszy na polskim rynku zestaw dwunastu kroków umożliwiających sprawne i efektywne wprowadzenie tego modelu. Narzędzia te można pogrupować wokół czterech kategorii: kultura przedsiębiorstwa, organizacja pracy, technologia i uwarunkowania prawne. Warto podkreślić, że smart working nie oznacza tylko zmian na poziomie infrastruktury, ale stanowi przede wszystkim filozofię zarządzania zespołem. Według opracowania, specjaliści realizujący zadania w trybie smart workingowym oceniają, że taki model pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji, jakość wykonywanej pracy, satysfakcję i zaangażowanie, a także zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Dlatego planując zmiany w organizacji, warto szczególny nacisk położyć na zagadnienia związane z kulturą organizacyjną.

WASZE KOMENTARZE (1) + DODAJ KOMENTARZ

    • artamator, 2017-02-01 13:03:52
    O wprowadzeniu tych innowacji można mówić jedynie wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo działa na unormowanym rynku wewnętrznym ( w Polsce tego nie ma, ponieważ jesteśmy państwem postkolonialnym zdominowanym przez silne zewnętrzne koterie) oraz dana firma wie, że ma ustabilizowane silne podziały ról i kompetencji a które stały się nie efektywne wskutek zbyt restrykcyjnych wieloletnich działań zarządów i na dłuższą metę nie są już do akceptacji przez zwykłych pracowników. Żałosne jest to i sztuczne , gdyż zmienia się przede wszystkim oblicze kapitalizmu wkraczającego niestety w mało humanitarne użycie środków, działających na niekorzyść człowieka.